Y tế, mức sống dân cư, văn hóa thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022

Kỳ tham chiếu: 12/2023 Ngày đăng: 29/12/2023 Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023

Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 tăng nhẹ so với dự báo đưa ra tại thời điểm trước đó do tăng trưởng 6 tháng cuối năm được dự báo sẽ khởi sắc nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022 từ 0,1 đến 1 điểm phần trăm

Kỳ tham chiếu: 9/2023 Ngày đăng: 29/09/2023 Lần công bố sắp tới: 29/10/2023

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Kinh tế - xã hội nước ta trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp

Kỳ tham chiếu: 6/2023 Ngày đăng: 29/06/2023 Lần công bố sắp tới: 29/07/2023

Thông cáo báo chí Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2022

I. Thông tin chung về Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 (viết gọn là KSMS

Kỳ tham chiếu: 2022 Ngày đăng: 04/05/2023 Lần công bố sắp tới:

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023

Kinh tế - xã hội ba tháng đầu năm 2023 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn.

Kỳ tham chiếu: 3/2023 Ngày đăng: 29/03/2023 Lần công bố sắp tới: 29/04/2023

1 2 3 13