Y tế, mức sống dân cư, văn hóa thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí Kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2023

Khảo sát mức sống dân cư năm 2023 (viết gọn là KSMS 2023) được tiến hành theo Quyết định số 273/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 26/04/2024 Lần công bố sắp tới:

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024

Kinh tế - xã hội quý I/2024 của nước ta đạt được kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương từng bước phát huy hiệu quả

Kỳ tham chiếu: 3/2024 Ngày đăng: 29/03/2024 Lần công bố sắp tới:

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022

Kỳ tham chiếu: 12/2023 Ngày đăng: 29/12/2023 Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023

Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 tăng nhẹ so với dự báo đưa ra tại thời điểm trước đó do tăng trưởng 6 tháng cuối năm được dự báo sẽ khởi sắc nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022 từ 0,1 đến 1 điểm phần trăm

Kỳ tham chiếu: 9/2023 Ngày đăng: 29/09/2023 Lần công bố sắp tới: 29/10/2023

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Kinh tế - xã hội nước ta trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp

Kỳ tham chiếu: 6/2023 Ngày đăng: 29/06/2023 Lần công bố sắp tới: 29/07/2023

1 2 3 14