Y tế, mức sống dân cư, văn hóa thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2022

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao

Kỳ tham chiếu: 2022 Ngày đăng: 29/12/2022 Lần công bố sắp tới: 29/01/2023

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022

Kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 của nước ta khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý III/2022 tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt so với cùng kỳ năm trước .

Kỳ tham chiếu: 9/2022 Ngày đăng: 29/09/2022 Lần công bố sắp tới: 29/10/2022

Thông cáo báo chí Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2021

Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 (viết gọn là KSMS 2021) được tiến hành theo Quyết định số 95/QĐ-TCTK ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 29/06/2022 Lần công bố sắp tới:

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 29/6/2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp báo

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 29/06/2022 Lần công bố sắp tới:

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022

Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, ngày 08/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Kỳ tham chiếu: 6/2022 Ngày đăng: 29/06/2022 Lần công bố sắp tới: 29/07/2022

1 2 3 12