Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường

Sự kiện

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2024

Sáng ngày 29/3/2024, Tổng cục Thống kê tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2024. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp báo.

Ngày đăng: 29/03/2024Kỳ tham chiếu: Quarter 1Lần công bố sắp tới: 20240629

Hội nghị Tập huấn khảo sát mức sống dân cư và lập bảng kê điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Trong 2 ngày 20-21/12/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn Khảo sát mức sống dân cư và lập bảng kê điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thanh Dương chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 21/12/2023

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023

Sáng ngày 29/9/2023, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp báo.

Ngày đăng: 29/09/2023Kỳ tham chiếu: Quarter 3

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2023

Sáng ngày 29/6/2023, Tổng cục Thống kê tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2023. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp báo.

Ngày đăng: 29/06/2023

Thông cáo báo chí Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2022

I. Thông tin chung về Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 (viết gọn là KSMS

Ngày đăng: 04/05/2023Kỳ tham chiếu: 2022

1 2 3 10