Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường

Đồ họa thông tin

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2024

Tính đến trung tuần tháng Tư, cả nước gieo cấy được 2.948,6 nghìn ha lúa đông xuân, giảm 2,5 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước. Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.057,5 nghìn ha, giảm 9,4 nghìn ha, các địa phương phía Nam thu hoạch 1.612 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 85,2% diện tích gieo trồng và bằng 102% so cùng kỳ năm trước.Trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch được 1.423,9 nghìn ha, chiếm 95,7% diện tích gieo trồng và bằng 100,6%.

Ngày đăng: 29/04/2024Kỳ tham chiếu: 4/2024Lần công bố sắp tới: 29/05/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023

Ngày đăng: 29/03/2024Kỳ tham chiếu: 3/2024Lần công bố sắp tới: 29/04/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2024

Tính đến trung tuần tháng Hai, cả nước gieo cấy được 2.557,4 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 94,8% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 680,9 nghìn ha, bằng 82,6%; các địa phương phía Nam đạt 1.876,5 nghìn ha, bằng 100,2%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.481,7 nghìn ha, bằng 100,5%.

Ngày đăng: 29/02/2024Kỳ tham chiếu: 2/2024Lần công bố sắp tới: 29/03/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024

Tính đến ngày 15/01/2024, cả nước gieo cấy được 1.821,4 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 96,9% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 63,4 nghìn ha, bằng 66,6% do lịch thời vụ năm 2024 muộn hơn so với năm 2023; các địa phương phía Nam đạt 1.757,9 nghìn ha, bằng 98,5%

Ngày đăng: 29/01/2024Kỳ tham chiếu: 1/2024Lần công bố sắp tới: 29/02/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022

Ngày đăng: 29/12/2023Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

1 2 3 17