Y tế, mức sống dân cư, văn hóa, thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường

Đồ họa thông tin

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023

Tính đến ngày 15/01/2023, cả nước gieo cấy được 1.882,1 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/01/2023Kỳ tham chiếu: 01/2023Lần công bố sắp tới: 28/02/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2022

Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% (quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71%; quý IV tăng 5,92%) so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022

Ngày đăng: 29/12/2022Kỳ tham chiếu: 2022Lần công bố sắp tới: 29/01/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2022

Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước thu hoạch được 1.326,7 nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,4% diện tích gieo cấy và bằng 101,2% cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/11/2022Kỳ tham chiếu: 11/2022Lần công bố sắp tới: 29/12/2022

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Vụ lúa mùa năm 2022 cả nước gieo cấy được 1.557 nghìn ha, bằng 99,9% vụ mùa năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc đạt 1.023,2 nghìn ha, bằng 98,2%; các địa phương phía Nam đạt 533,8 nghìn ha, bằng 103,2%.

Ngày đăng: 29/10/2022Kỳ tham chiếu: 10/2022Lần công bố sắp tới: 29/11/2022

Infographic Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm 9 tháng năm 2022

Tính chung 9 tháng năm 2022, cả nước có 199.518 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (78 trường hợp tử vong); 48.839 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (03 trường hợp tử vong).

Ngày đăng: 13/10/2022Kỳ tham chiếu: 9/2022

1 2 3 14