Xin ý kiến

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Công văn của Quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 25/12/2022.

Date of issue: 15/12/2022

Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử trước ngày 21/11/2022...

Date of issue: 14/11/2022

Xin ý kiến dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 15/11/2022.

Date of issue: 08/11/2022

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định phê duyệt “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia”

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan gửi về Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội trước ngày 22/9/2022 (file văn bản góp ý gửi theo địa chỉ thư điện tử: phongcntt@gso.gov.vn)...

Date of issue: 09/09/2022

Dự thảo Quyết định Phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”. Hồ sơ Dự thảo gồm 1. Tờ trình về phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia...

Date of issue: 06/09/2022

1 2