Xin ý kiến

Xin ý kiến dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Date of issue: 12/04/2022

Xin ý kiến dự thảo hồ sơ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phong thietke@gso.gov.vn trước ngày 28/02/2022.

Date of issue: 05/01/2022

Góp ý Khung số liệu thống kê phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và bảo đảm tính khả thi khi thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Bộ, ngành và UBND góp ý dự thảo Khung giám sát, đánh giá nói trên và gửi về Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 05/10/2021.

Date of issue: 30/09/2021