Video

Hội nghị tập huấn Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KTXH của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Ngày đăng: 15/05/2024

Tọa đàm Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ngày đăng: 19/04/2024

Lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ngày đăng: 02/04/2024

Đổi mới trong Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ngày đăng: 02/04/2024

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ngày đăng: 01/04/2024

Ngành Thống kê Việt Nam - Những dấu ấn năm 2023

Ngày đăng: 18/12/2023

Hội thảo quốc tế Quản lý hệ sinh thái dữ liệu, quản trị và giám hộ dữ liệu

Ngày đăng: 25/10/2023

Dự án "Việt Nam - Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia"

Ngày đăng: 28/07/2023

Đẩy mạnh đo lường kinh tế số trong sự phát triển chung của kinh tế Việt Nam

Ngày đăng: 20/07/2023

Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 28/06/2023

Nâng cao chất lượng thông tin thống kê

Ngày đăng: 09/05/2023

Tổng cục Thống kê tham dự Kỳ họp lần thứ 54 của Ủy ban thống kê Liên hợp quốc (UNSC54)

Ngày đăng: 03/03/2023

Ngành thống kê những con số ấn tượng năm 2022

Ngày đăng: 05/01/2023

Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2022 cao nhất giai đoạn 2011-2022

Ngày đăng: 08/10/2022

Chúng ta sẽ làm gì với tác động của lạm phát - Tọa đàm VTV1

Ngày đăng: 19/07/2022

Giới thiệu Tổng cục Thống kê Việt Nam

Ngày đăng: 31/05/2022

Trang dữ liệu tóm tắt quốc gia Việt Nam WEBGIS

Ngày đăng: 16/04/2022

Tiến hành Điều tra doanh nghiệp năm 2022

Ngày đăng: 14/04/2022

Nhận diện những lực cản của tăng trưởng kinh tế

Ngày đăng: 13/04/2022

Lạc quan và thận trọng: Trao đổi của Phó TCT Nguyễn Trung Tiến tại Sự kiện và bình luận VTV1

Ngày đăng: 02/04/2022

1 2 3