Video

Ký kết Văn kiện Dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức” giữa TCTK với cơ quan Thống kê Đan Mạch

Ngày đăng: 01/12/2021

Đối thoại và chính sách: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê – Truyền hình Quốc hội

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến, xây dựng “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê” nhằm mục tiêu cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, đúng và đủ tình hình kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn mới, từ đó, giúp phân tích, hoạch định, điều hành chính sách vĩ mô, đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp lý để cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia và bảo đảm yêu cầu so sánh quốc tế trong các lĩnh vực.

Ngày đăng: 13/11/2021

Tọa đàm về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở - Truyền hình Quốc hội

Con người là động lực quan trọng cho sự thành công và thịnh vượng của mỗi quốc gia. Việc cung cấp các đánh giá chính xác và đáng tin cậy về nguồn vốn này ở phạm vi quốc gia và ở các cấp hành chính nhỏ hơn, có giá trị đặc biệt quan trọng đối với các quyết định dựa trên bằng chứng của các nhà lập chính sách, các nhà quản lý, các học giả, các nhà nghiên cứu và mọi tầng lớp nhân dân. Do đó, Tổng điều tra Dân số và Nhà ở đã trở thành một cuộc điều tra quy mô lớn nhất được hầu hết các quốc gia thực hiện liên tục, định kỳ với chu kỳ 10 năm một lần hoặc 5 năm 1 lần.

Ngày đăng: 08/11/2021

Thống kê cần cập nhật và theo sát diễn biến kinh tế - VTV1

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhằm mục tiêu cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình KT-XH của đất nước giai đoạn 2021-2030; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô. Đồng thời, nhằm xây dựng cơ sở pháp lý để thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia và bảo đảm yêu cầu so sánh quốc tế trong các lĩnh vực.

Ngày đăng: 25/10/2021

Cổng thông tin điện tử Chính phủ phỏng vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Tổng cục trưởng TCTK khẳng định số liệu tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2021 phản ánh sát thực bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra những căn cứ từ kết quả thực tiễn, động lực tăng trưởng, cũng như phân tích rõ phương pháp biên soạn, cách tính GDP để giải thích cặn kẽ cho vấn đề này.

Ngày đăng: 11/07/2021

Thành phố Hà Nội ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Sáng ngày 01/7/2021, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2. Ông Hà Minh Hải, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố Hà Nội tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày đăng: 02/07/2021

Cả nước ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 2

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 1-30/7, trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin của trên 5 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 45 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Ngày đăng: 02/07/2021

Tự hào 75 năm ngành Thống kê Việt Nam

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước.

Ngày đăng: 04/05/2021

Vấn đề hôm nay VTV- Số liệu là nền tảng

Mỗi người dân, doanh nghiệp đều có thể sử dụng kết quả của cuộc Tổng điều tra này cho các kế hoạch của chính mình. Chính vì vậy, việc tham gia cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ để có được nền tảng cơ sở dữ liệu quan trọng trong phát triển.

Ngày đăng: 02/03/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

Trailer Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Từ ngày 01/03/2021, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 1 trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc điều tra được thực hiện 5 năm một lần theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Ngày đăng: 01/03/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

1 2 3