Video

Cổng thông tin điện tử Chính phủ phỏng vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Tổng cục trưởng TCTK khẳng định số liệu tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2021 phản ánh sát thực bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra những căn cứ từ kết quả thực tiễn, động lực tăng trưởng, cũng như phân tích rõ phương pháp biên soạn, cách tính GDP để giải thích cặn kẽ cho vấn đề này.

Ngày đăng: 11/07/2021

Thành phố Hà Nội ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Sáng ngày 01/7/2021, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2. Ông Hà Minh Hải, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố Hà Nội tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày đăng: 02/07/2021

Cả nước ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 2

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 1-30/7, trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin của trên 5 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 45 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Ngày đăng: 02/07/2021

Tự hào 75 năm ngành Thống kê Việt Nam

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước.

Ngày đăng: 04/05/2021

Vấn đề hôm nay VTV- Số liệu là nền tảng

Mỗi người dân, doanh nghiệp đều có thể sử dụng kết quả của cuộc Tổng điều tra này cho các kế hoạch của chính mình. Chính vì vậy, việc tham gia cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ để có được nền tảng cơ sở dữ liệu quan trọng trong phát triển.

Ngày đăng: 02/03/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

Trailer Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Từ ngày 01/03/2021, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 1 trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc điều tra được thực hiện 5 năm một lần theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Ngày đăng: 01/03/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

Tổng cục Thống kê triển khai Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 1 bắt đầu từ 01/3/2021

Theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, từ ngày 01/3/2021, Tổng cục Thống kê triển khai tổ chức điều tra thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước.

Ngày đăng: 01/03/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

Thống kê Việt Nam nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 đã khép lại với nhiều biến động tác động đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, trong bối cảnh đó ngành Thống kê của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày đăng: 18/01/2021

Mười tấm gương phụ nữ điển hình tiêu biểu ngành Thống kê giai đoạn 2016-2019

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Thống kê xin trân trọng giới thiệu 10 tấm gương nữ điển hình tiên tiến giỏi việc nước, đảm việc nhà của Ngành giai đoạn 2016-2019.

Ngày đăng: 15/01/2021

Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021

Kinh tế Việt Nam vẫn chứng tỏ sức hút từ hội nhập và tiềm năng của một nền kinh tế năng động, những kết quả mà nền kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2020 sẽ góp phần tạo đà phát triển tích cực cho năm 2021.

Ngày đăng: 05/01/2021

1 2 3