Văn bản

Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Thực hiện Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thống kê kính gửi Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Ngày đăng: 13/06/2022

Tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022

TCTK thông báo thi tuyển và xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2022. Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 31/5/2022 đến 17 giờ ngày 29/6/2022. 

Ngày đăng: 31/05/2022

Xin ý kiến dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Ngày đăng: 12/04/2022

Công khai giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Đa (lần 2)

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về việc công khai giải quyết khiếu nại trên trang thông tin điện tử, Tổng cục Thống kê đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định số 156/QĐ-TCTK ngày 28/01/2021 về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Đa (lần hai).

Ngày đăng: 28/01/2022

Xin ý kiến dự thảo hồ sơ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phong thietke@gso.gov.vn trước ngày 28/02/2022.

Ngày đăng: 05/01/2022

Dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan xin gửi về Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phuongphapchedo@gso.gov.vn trước ngày 20/01/2022. 

Ngày đăng: 04/01/2022

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021

Văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) chậm nhất ngày 20 tháng 12 năm 2021; Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát, đôn đốc thực hiện, trường hợp cần thiết hướng dẫn cụ thể, trao đổi trực tiếp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan, rà soát kỹ nội dung, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 23 tháng 12 năm 2021.

Ngày đăng: 15/12/2021

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê năm 2021

Căn cứ hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển và điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển theo quy định, Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục TTDL đã tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển và đăng tải thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1.

Ngày đăng: 08/11/2021

Thông báo về việc tiếp công dân của Tổng cục Thống kê

Ngày đăng: 02/11/2021

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Sau đây là kết quả tuyển dụng viên chức Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê năm 2021 của 44 thí sinh dự thi vòng 2 gồm 21 thí sinh trúng tuyển và 23 thí sinh không trúng tuyển.

Ngày đăng: 10/09/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

1 2