Luật Thống kê

Cơ quan phát hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 12/11/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2022

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

(Hỏi đáp về Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành)

Cơ quan phát hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 25/12/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Cơ quan phát hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 23/11/2015

Ngày có hiệu lực: 1/7/2016

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng