Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản

Sự kiện

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Trong 02 ngày 04-05 tháng 6 năm 2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra nông thôn, nông nghiệp (NTNN) giữa kỳ năm 2020 trực tiếp tại Trụ sở của TCTK và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày đăng: 04/06/2020

Thông cáo báo chí về kết quả chính thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016

Cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, liên quan tới 8.978 xã và 79.898 thôn; gần 16,0 triệu hộ nông thôn và trên 1,0 triệu hộ thành thị hoạt động nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản.

Ngày đăng: 03/04/2019

Thông cáo báo chí về kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Qua tổng hợp nhanh kết quả cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho thấy trong những năm gần đây tình hình nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nước ta tiếp tục phát triển toàn diện song còn nhiều khó khăn, thách thức.

Ngày đăng: 15/02/2017

Thông cáo báo chí: Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 diễn ra trong bối cảnh năm 2016 được dự báo là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, kinh tế tăng trưởng thiếu bền vững, cạnh tranh cả trong nước và quốc tế ngày càng gay gắt, môi trường sinh thái có bất lợi, đời sống nhân dân còn nghèo...

Ngày đăng: 28/06/2016

Thông cáo báo chí Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Ngày 27 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1785/ QĐ – TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 vào thời điểm 01 tháng 7 năm 2011 trên phạm vi cả nước.

Ngày đăng: 27/09/2010

1 2