No matching taxonomy

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng: 11/01/2022

Hội nghị Tổng kết và Công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chiều ngày 11/1/2021, TCTK tổ chức Hội nghị Tổng kết và Công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương, đồng chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 11/01/2022

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng

Sáng ngày 10/7/2021, Đoàn công tác do Bà Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng TCTK làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CTK tỉnh Cao Bằng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế 2021.

Ngày đăng: 10/07/2021

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm việc với tỉnh Hà Giang về Tổng điều tra Kinh tế 2021

Ngày 8/7/2021, Đoàn công tác do Bà Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tiến độ triển khai Tổng điều tra kinh tế 2021.

Ngày đăng: 09/07/2021

Cả nước ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 2

Ngày đăng: 02/07/2021

1 2 3 4