Tổng điều tra dân số và nhà ở

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009: Công bố kết quả điều tra toàn bộ

Theo kết quả chính thức của Tổng điều tra, tính đến 0 giờ ngày 1/4/2009, tổng số dân của Việt Nam là 85.846.997 người, bao gồm 42.413.143 nam (chiếm 49,4%) và 43.433.854 nữ (chiếm 50,6%).

Ngày đăng: 21/07/2010

Thông cáo báo chí về Kết quả điều tra suy rộng mẫu Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009

Tỷ lệ sinh của Việt Nam vẫn tiếp tục ở dưới mức sinh thay thế, đất nước đang trong thời kỳ "cơ cấu dân số vàng" và nhóm dân số già đang tiếp tục tăng.

Ngày đăng: 31/12/2009

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009- Nhiệm vụ trung tâm đột xuất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

Tổng điều tra dân số và nhà ở là cuộc điều tra toàn bộ. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng sử dụng khác nhau, cuộc Tổng điều tra này còn sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu.

Ngày đăng: 01/07/2008

Hội thảo công bố kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 01-4-2004

So với năm 2003, mức sinh tính được từ cuộc điều tra 1/4/2004 tăng khá: tỷ suất sinh thô (CBR) tăng từ 17,5 phần nghìn lên 18,7 phần nghìn, tổng tỷ suất sinh (TFR) tăng tương ứng từ 2,12 con/phụ nữ lên 2,23 con/phụ nữ.

Ngày đăng: 08/03/2005

Khai mạc Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 tại Đà Nẵng

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2018, tại Đà Nẵng, lễ khai mạc Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 (PCC29)

1 2 3