Tổng điều tra dân số và nhà ở

Thông cáo báo chí

Tọa đàm về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở - Truyền hình Quốc hội

Ngày đăng: 08/11/2021

Vai trò của Tổng điều tra dân số đối với mỗi quốc gia

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện của UNFPA tại Việt Nam trả lời các câu hỏi của Tổng Cục Thống kê cung cấp thông tin chi tiết về vai trò của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở.

Ngày đăng: 10/10/2021

Thông cáo báo chí kết quả nghiên cứu chuyên sâu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

TĐT dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc TĐT dân số và nhà ở lần thứ năm ở Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975.

Ngày đăng: 18/12/2020

Hội nghị công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

TCTK đã tổ chức Hội nghị công bố Kết quả nghiên cứu chuyên sâu TĐT Dân số và nhà ở năm 2019. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Ngày đăng: 18/12/2020

Thông cáo báo chí Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhân khẩu học của trên 96,2 triệu người là nhân khẩu thực tế thường trú tại gần 26,9 triệu hộ dân cư sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.

Ngày đăng: 19/12/2019

1 2 3