Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Tổng cục Thống kê đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Trải qua gần 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê đã từng bước trưởng thành, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước qua từng giai đoạn với một số kết quả nổi bật.

Ngày đăng: 18/12/2020

Hội nghị công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

TCTK đã tổ chức Hội nghị công bố Kết quả nghiên cứu chuyên sâu TĐT Dân số và nhà ở năm 2019. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Ngày đăng: 18/12/2020

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 11/12/2020

Thống nhất số liệu tổng sản phẩm trong nước và tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Trước đây, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) do Cục Thống kê biên soạn và công bố chưa phản ánh sát thực trạng quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngày đăng: 11/12/2020

Diễn đàn cấp cao về Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN và Hệ thống Thống kê Việt Nam

Sáng ngày 10/12/2020, TCTKT phối hợp với cơ quan thống kê ASEAN tổ chức “Diễn đàn cấp cao về Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN và Hệ thống Thống kê Việt Nam”.

Ngày đăng: 10/12/2020

1 28 29 30 31 32 33