Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Hội nghị trực tuyến công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều ngày 02/7/2021, TCTK đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố các quyết định về công tác cán bộ của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê.

Ngày đăng: 02/07/2021

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2021

Sáng ngày 29/6/2021, TCTK tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp báo.

Ngày đăng: 29/06/2021

Họp lần thứ 3 Ban quản lý Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia của Việt Nam” do chính phủ I-ta-li-a tài trợ

TCTK phối hợp với Cơ quan thống kê I-ta-li-a tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 Ban quản lý Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia của Việt Nam” do Chính phủ I-ta-li-a tài trợ bằng hình thức trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc phiên họp.

Ngày đăng: 08/06/2021

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các Cục Thống kê tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội

Chiều ngày 04/6/2021, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 05/06/2021

Tổng cục Thống kê họp trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019” với Cơ quan Thống kê Maldives

TCTK đã tổ chức họp trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019” với Cơ quan Thống kê Maldives. Nội dung cuộc họp sẽ diễn ra trong các ngày từ 17-20/5/2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì cuộc họp.

Ngày đăng: 17/05/2021

1 23 24 25 26 27 33