Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Hội nghị đại biểu công chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2021

TCTK tổ chức Hội nghị đại biểu công chức và người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và chủ tịch công đoàn bộ phận; Ban Thường vụ của Công đoàn cơ quan; Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân; Bí thư Đoàn TNCSHCM cơ quan Tổng cục; Trưởng ban Ban Nữ công cơ quan Tổng cục; Chánh văn phòng Đảng ủy

Ngày đăng: 01/02/2021

Thống kê Việt Nam nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 đã khép lại với nhiều biến động tác động đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, trong bối cảnh đó ngành Thống kê của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày đăng: 18/01/2021

Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 ngành Thống kê

TCTK tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 ngành Thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 14/01/2021

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021

BCĐ TĐT kinh tế TW phối hợp cùng TCTK đã tổ chức Hội nghị tập huấn TĐT kinh tế năm 2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK, Phó Trưởng ban BCĐ TĐT kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 11/01/2021

Tổng cục Thống kê tiếp xã giao và làm việc với giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

TCTK đã có buổi tiếp xã giao và làm việc với giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam và thảo luận một số lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và ưu tiên trong những năm tới.

Ngày đăng: 07/01/2021

1 22 23 24 25 26 29