Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Hội thảo công bố kết quả Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021

Sáng ngày 08 tháng 12 năm 2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã tổ chức “Hội thảo công bố kết quả Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021 (SDGCW)”.

Ngày đăng: 08/12/2021

Ký kết Văn kiện Dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức” giữa TCTK với cơ quan Thống kê Đan Mạch

Ngày đăng: 01/12/2021

Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 30/11/2021, TCTK đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của CTK Đồng Tháp. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 30/11/2021

Hội thảo quản lý dành cho Thủ trưởng các Cơ quan Thống kê quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Viện Thống kê châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 30/11/2021, TCTK đã tham dự Hội thảo quản lý dành cho Thủ trưởng các Cơ quan Thống kê quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Viện Thống kê châu Á - Thái Bình Dương tổ chức. Chương trình Hội thảo dự kiến diễn ra trong 2 ngày 30/11 và 01/12/2021 theo hình thức trực tuyến.

Ngày đăng: 30/11/2021

Hội nghị công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng

Chiều ngày 29/11/2021, TCTK đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ Vụ TK CN&XD. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 29/11/2021

1 21 22 23 24 25 35