Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Chiều ngày 29/12/2021, TCTK đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của CTK tỉnh Bình Phước. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 29/12/2021

Hội nghị công bố chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các đối tác phát triển

Chiều ngày 17/12/2020, TCTK phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức “Hội nghị công bố chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các đối tác phát triển”. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 17/12/2021

Hội nghị công bố Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển

Sáng ngày 9/12/2021, TCTK tổ chức Hội nghị công bố Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK và bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Ngày đăng: 09/12/2021

Hội thảo công bố kết quả Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021

Sáng ngày 08 tháng 12 năm 2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã tổ chức “Hội thảo công bố kết quả Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021 (SDGCW)”.

Ngày đăng: 08/12/2021

Ký kết Văn kiện Dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức” giữa TCTK với cơ quan Thống kê Đan Mạch

Ngày đăng: 01/12/2021

1 20 21 22 23 24 35