Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Thư cảm ơn Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TCTK trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phục lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Ngày đăng: 15/11/2021

Hội thảo Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm

Sáng ngày 10/11/2021, TCTK đã tổ chức Hội thảo Khung số liệu phục vụ giám sát, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Ngày đăng: 10/11/2021

Hội nghị tập huấn Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021

Sáng 27 tháng 10 năm 2021, TCTK đã tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 27/10/2021

Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương

Chiều ngày 21/10/2021, Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa TCTK và Ban KTTW đã được tổ chức tại Trụ sở cơ quan TCTK. Phó Trưởng Ban KTTW Đỗ Ngọc An và Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đồng chủ trì buổi Lễ.

Ngày đăng: 21/10/2021

Hội thảo rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

Sáng ngày 01/10/2021, TCTK đã tổ chức Hội thảo rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Ngày đăng: 01/10/2021

1 20 21 22 23 24 33