Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 06/01/2022, TCTK đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của CTK Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 06/01/2022

Hội nghị công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ Cục Thống kê tỉnh Vĩnh phúc

Chiều ngày 31/12/2021, Tại CTK Vĩnh Phúc, TCTK đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của CTK Vĩnh Phúc. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 31/12/2021

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021

Sáng ngày 29/12/2021, TCTK tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì cuộc Họp báo.

Ngày đăng: 29/12/2021

Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Chiều ngày 29/12/2021, TCTK đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của CTK tỉnh Bình Phước. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 29/12/2021

Hội nghị công bố chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các đối tác phát triển

Chiều ngày 17/12/2020, TCTK phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức “Hội nghị công bố chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các đối tác phát triển”. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 17/12/2021

1 19 20 21 22 23 34