Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương

Kinh tế 2023, dự báo 2024: Dồn lực về đích

Năm 2024 là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 nên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ dốc toàn lực cho chặng đường này.

Ngày đăng: 29/12/2023

Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024 ngành Thống kê “Nâng cao năng lực nội tại, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ”

Trong hai ngày từ 18-19/12/2023 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024 ngành Thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị

Ngày đăng: 18/12/2023

Ngành Thống kê Việt Nam - Những dấu ấn năm 2023

Ngày đăng: 18/12/2023

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự Phiên họp thứ 19 của Hội đồng điều hành Viện Thống kê châu Á - Thái Bình Dương

Trong 2 ngày 13-14/12/2023 tại Malaysia đã diễn ra Phiên họp thứ 19 của Hội đồng điều hành Viện Thống kê châu Á - Thái Bình Dương. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam Nguyễn Thị Hương tham dự Phiên họp.

Ngày đăng: 15/12/2023

Hội thảo Công bố Báo cáo tài khoản chuyển nhượng quốc gia của Việt Nam và Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong chính sách phát triển

Sáng ngày 06/12/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo “Công bố Báo cáo tài khoản chuyển nhượng quốc gia của Việt Nam và Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong chính sách phát triển”. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam đồng chủ trì.

Ngày đăng: 06/12/2023

1 2 3 4 35