Theo số liệu Tổng cục Hải quan công bố ngày 11/9/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 8 sơ bộ đạt 62,1 tỷ USD, tăng 8,8% so với tháng trước và giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 436,44 tỷ USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 9,8%; nhập khẩu giảm 15,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng năm 2023 sơ bộ xuất siêu 19,9 tỷ USD.

Hình 14. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2023

Xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2023 sơ bộ đạt 32,8 tỷ USD, tăng 9% so với tháng trước và giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 228,17 tỷ USD, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 60,47 tỷ USD, giảm 8,4%, chiếm 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 167,7 tỷ USD, giảm 10,3%, chiếm 73,5%.

Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2023 sơ bộ đạt 29,3 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước và giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 208,27 tỷ USD, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 74,15 tỷ USD, giảm 14,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 134,12 tỷ USD, giảm 16,6%.


Hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Vừa qua, Công ty CP Bình Điền-MeKong (đơn vị thành viên của Công ty CP Phân bón Bình Điền) và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển sản xuất cà phê hiệu quả, cải thiện chất lượng và giá trị hạt cà phê Việt Nam theo hướng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường. (28/02/2024)

Sửa quy định về tiền lương trong công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. (26/02/2024)

Bảo đảm cung cấp điện mùa khô năm 2024 tại phía nam

Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc bảo đảm an ninh, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, khu vực và bảo đảm cung cấp điện trong trong tháng 3/2024, cũng như trong các tháng mùa khô 2024, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang khẩn trương triển khai phương án cấp điện, vận hành an toàn hệ thống, cũng như tăng cường thực hiện các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện. (23/02/2024)

Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tại Bộ Y tế và 2 tỉnh, thành phố

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 184/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025. (21/02/2024)

Dồn lực thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7 để hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) yêu cầu các nhà thầu xây thi công liên tục “3 ca, 4 kíp, 24/7”, xuyên lễ cho đến khi hoàn thành các dự án nhằm bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. (20/02/2024)

Nâng hạng thị trường chứng khoán cần sự phối hợp đồng bộ

UBCKNN tin tưởng thị trường chứng khoán sẽ có thêm nhiều bước chuyển tích cực, mạnh mẽ, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. (19/02/2024)

Xem thêm