Từ chỗ là một nghề sản xuất phụ, mang tính chất tự cấp tự túc, nuôi trồng thủy sản đã trở thành một ngành sản xuất hàng hoá tập trung với trình độ kỹ thuật tiên tiến, phát triển ở tất cả các thuỷ vực nước ngọt, nước lợ, nước mặn theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, hài hoá với các ngành kinh tế khác. Hiện nay, nuôi trồng thuỷ sản đang từng bước trở thành một trong những ngành sản xuất hàng hoá chủ lực, phát triển rộng khắp theo hướng đầu tư vào các loại thủy sản có giá trị cao, có khả năng xuất khẩu, mang lại hiệu quả cao. Nuôi trồng thủy sản phát huy được tiềm năng tự nhiên, nguồn vốn, sự năng động sáng tạo của doanh nghiệp và ngư dân, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như thực hiện xoá đói giảm nghèo ở các vùng miền của đất nước. Trong đó, người nuôi được khuyến khích nuôi tôm chất lượng cao và đầu tư kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi ao hồ từ quảng canh cải tiến sang thâm canh, bán thâm canh, chọn giống ít nhiễm bệnh. Nuôi trồng thủy sản ngày càng phát triển khá trên mọi phương diện: diện tích nuôi được mở rộng, đối tượng nuôi và hình thức nuôi ngày một đa dạng. Việc áp dụng công nghệ cao vào nuôi thâm canh ngày càng được quan tâm và có những bước phát triển tốt, trình độ người nuôi được nâng cao, con giống được đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, các hộ nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục thu hoạch sản phẩm nuôi trồng; cùng với đó, diện tích nuôi nước mặn, lợ được cải tạo, tu sửa, gia cố ao hồ để chuẩn bị cho vụ nuôi mới.

Sản lượng thủy sản tháng 02/2023 ước đạt 593,4 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 332,2 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 237,2 nghìn tấn, tăng 2,5%; tôm đạt 51,6 nghìn tấn, tăng 0,4%. Tính chung 2 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 665,9 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong hoạt động nuôi trồng thủy sản có đóng góp rất lớn của nuôi cá tra và nuôi tôm. Cá tra trong những tháng đầu năm có triển vọng khả quan nhờ những tín hiệu tích cực từ thị trường lớn là Trung Quốc. Việc Trung Quốc mở cửa hoàn toàn đã khai thông cho nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Giá cá tra nguyên liệu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long dao động từ 29.000-30.000 đồng/kg (kích cỡ 0,8-1,1 kg/con) tăng 1.000 đồng/kg so với tháng trước. Cá tra nguyên liệu đang có giá và tiếp tục xu hướng tăng. Sản lượng cá tra tháng 02/2023 ước tính đạt 113,6 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; tính chung hai tháng đầu năm 2023 sản lượng cá tra đạt 223,8 nghìn tấn, tăng 3,1%.

Bên cạnh đó, nghề nuôi tôm cũng đang phát triển. Mặc dù thời gian nuôi dài hơn, thu hồi vốn lâu hơn so với nuôi tôm thẻ chân trắng nhưng do giá bán khá cao nên nuôi tôm sú vẫn được duy trì. Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giá tôm sú loại 20 con/kg dao động trong khoảng 240.000-260.000 đồng/kg, trong khi đó giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu loại 100 con/kg dao động ở 85.000 – 90.000 đồng/kg. Ước tháng Hai, sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 31,4 nghìn tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú ước đạt 15,7 nghìn tấn, tăng 1,3%. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 60,2 nghìn tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 31,3 nghìn tấn, tăng 0,3%.

Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh tại một số địa phương. Tại Nghệ An, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè, bể bồn tháng 02 năm 2023 ước đạt 3.653,8 ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: diện tích nuôi cá đạt 3.526 ha, tăng 2,2%; diện tích nuôi tôm 112,5 ha, tăng 10,5%. Sản xuất con giống trong tháng 02 năm 2023 ước đạt 232,3 triệu con, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản xuất giống tôm thẻ đạt 133,9 tấn, tăng 13,5%. Hiện tại, ươm nuôi giống thuỷ sản ở Nghệ An đã bước vào vụ mới, các cơ sở, doanh nghiệp tiến hành ươm giống theo kế hoạch đề ra. Số lượng con giống cơ bản đáp ứng được nhu cầu nuôi trên địa bàn và xuất bán các địa phương lân cận. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 02/2023 ước đạt 5.412,4 tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: sản lượng cá ước đạt 4.787,9 tấn, tăng 7,7%; sản lượng tôm ước đạt 84,2 tấn, tăng 6,3%; sản lượng thuỷ sản khác ước đạt 540,3 tấn, tăng 3,3%.

Tại Quảng Nam, đến nay, các trại sản xuất và lưu giữ tôm giống trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động cung cấp đủ con giống, bảo đảm chất lượng cho người nuôi. Hiện các ngành chức năng giám sát chặt chẽ tình hình nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn các địa phương, người nuôi chọn và thả giống thủy sản cùng với các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả nuôi đúng lịch thời vụ, quản lý ao nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra. Giá tôm thẻ thương phẩm hiện đang ở mức cao (130.000 -140.000 đồng/kg, loại tôm 100 con) nên đã khuyến khích người dân thả nuôi. Tôm nuôi trong ao đất vùng cao triều, vùng triều ven sông đã thả nuôi trên 640 ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích nuôi cá đến nay gần 1,6 nghìn ha, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước với sản lượng cá nuôi đạt hơn 1,2 nghìn tấn, tăng 2,4%. Tính chung 02 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy nuôi trồng đạt gần 1,9 nghìn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản tại Bình Định gắn với các biện pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản được chú trọng; Sản lượng thủy sản tháng 02/2023 ước đạt 18,5 nghìn tấn, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 34,7 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 68,4 tấn, tăng 0,3%.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản của Bình Thuận trong tháng 2/2023 ước đạt 879 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.745 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1.035 tấn, tăng 2%; tôm nuôi nước lợ đạt 695 tấn, tăng 1,5%.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, nuôi trồng thủy sản chủ yếu là nuôi quảng canh với sản lượng ước tháng 02/2023 ước đạt 1.707 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng cá ước đạt 427,5 tấn, tăng 5,4%; sản lượng tôm ước đạt 615 tấn, tăng 5,8%; sản lượng thủy sản khác ước đạt 664,4 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Bến Tre nuôi trồng tôm khá phát triển do môi trường nuôi thuận lợi nên người nuôi mạnh dạn thả giống. Diện tích thả nuôi tôm sú trong tháng 02/2023 ước đạt khoảng 1.310 ha, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; tôm thẻ chân trắng đạt 1.720 ha, tăng 4,4%. Sản lượng tôm sú thu hoạch trong tháng 02/2023 ước đạt 209 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; tôm thẻ chân trắng đạt 9.820 tấn, tăng 6,2%. Tính chung 2 tháng đầu năm, sản lượng tôm sú ước đạt 359 tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; tôm thẻ chân trắng đạt 16 nghìn tấn, tăng 6,4%. Sản lượng cá thu hoạch ước đạt 10,2 nghìn tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 2 tháng đầu năm 2023 đạt 20 nghìn tấn, tăng 5,9%.

Tại Cà Mau tình hình nuôi trồng thủy sản tương đối ổn định, các huyện đã thu hoạch xong lúa trên đất nuôi tôm và tranh thủ tập trung cải tạo để thả giống kịp thời vụ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 02 năm 2023 ước đạt 33 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó tôm đạt 18,5 nghìn tấn, tăng tăng 5,7%. Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 65,5 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tôm đạt 36,7 nghìn tấn, tăng 1,9%.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tại nhiều địa phương tăng cao là do người dân áp dụng công nghệ mới hiệu quả, thận trọng trong việc chọn giống tôm để dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và bán thâm canh đang phát triển tích cực, mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến… Đặc biệt, sản lượng tôm thẻ chân trắng được chuyển đổi từ mô hình nuôi thâm canh sang mô hình nuôi siêu thâm canh. Hơn nữa do thời tiết những tháng đầu năm 2023 thuận lợi, môi trường thích hợp cho các loại tôm sú quảng canh, tôm đất, tôm bạc phát triển. Giá tôm sú, tôm thẻ nguyên liệu và giá tôm xuất khẩu ổn định đã khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư vào mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, nhờ đó đem lại sản lượng tăng so với cùng kỳ năm trước.


Hội Thống kê Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn

Hội Thống kê Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV (2024-2029) hướng tới nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn và đạo đức, góp phần xây dựng ngành thống kê Việt Nam phát triển và hiện đại... (07/11/2023)

Hội viên hội thống kê Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện

Hội Thống kê Việt Nam (viết tắt là HTK) ra đời và phát triển trên cơ sở ý chí tự nguyện của những người làm nghề thống kê và luôn mong muốn sự nghiệp thống kê Việt Nam ngày càng phát triển. (06/11/2023)

Nền kinh tế hai tháng còn lại trong năm chắc chắn sẽ sôi động

Từ số liệu thống kê kinh tế tháng 10 và 10 tháng của năm 2023, các chuyên gia nhận định, nền kinh tế 2 tháng còn lại trong năm chắc chắn sẽ sôi động theo chu kỳ, bởi đây là giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị mùa cao điểm lễ, Tết và hoàn thiện các đơn hàng quốc tế... (01/11/2023)

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2023 như sau: (06/10/2023)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng được vinh danh Giải thưởng Cống hiến

Sáng ngày 01/10/2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam Việt Nam chính thức trao “Giải thưởng Cống hiến” cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Sự kiện diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. (01/10/2023)

Nghị quyết 105 tạo niềm tin và tiếp thêm động lực gỡ khó cho sản xuất, kinh doanh

Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương được ban hành cấp thiết, đúng thời điểm, được người dân, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (02/08/2023)

Xem thêm