TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Các yếu tố làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý II và 6 tháng đầu năm 2024

Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo đó, giá hàng hóa và dịch vụ trên thị trường nhìn chung không có biến động bất thường, lạm phát trong tầm kiểm soát. CPI quý II/2024 tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 6 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,08%.

Kết quả sản xuất lúa đông xuân năm 2024

Vụ đông xuân 2024 tuy diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi cho sản xuất trồng trọt cũng như sản xuất lúa: Đầu vụ xảy ra các đợt rét đậm, rét hại kéo dài ở các tỉnh miền Bắc, nắng hạn xảy ra ở các tỉnh miền Nam, nhưng các địa phương đã chủ động điều chỉnh thời vụ, chuyển đổi cây trồng, đảm bảo nguồn nước tưới cho gieo cấy, chăm sóc lúa, đồng thời tập trung phòng chống rét, nắng hạn nên cây lúa vẫn phát triển ổn định, năng suất và sản lượng tăng so với vụ đông xuân năm 2023.

Infographic tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 và sáu tháng đầu năm 2024

Về sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2024, cả nước gieo cấy được gần 3 triệu ha lúa đông xuân, tăng 1,2 nghìn ha so với vụ đông xuân năm 2023. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt gần 1,1 triệu ha, giảm 8,2 nghìn ha, các địa phương phía Nam đạt gần 1,9 triệu ha, tăng 9,4 nghìn ha. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt gần 1,5 triệu ha, tăng 9 nghìn ha.

Infographic tình hình kinh tế – xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2024

Tính đến trung tuần tháng Năm,cả nước gieo cấy được 2.953,6 nghìn ha, tăng 0,9 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước. Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.059,4 nghìn ha, giảm 8,5 nghìn ha , trong đó, vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 471,3 nghìn ha, giảm 6,3 nghìn ha. Các địa phương phía Nam gieo cấy 1.894,2 nghìn ha, tăng 9,4 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.487,7 nghìn ha, tăng 9 nghìn ha.

Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng phát triển tín chỉ carbon rừng và đạt mục tiêu “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” ở các địa phương

Các địa phương trên cả nước hiện nay đang đẩy mạnh công tác trồng rừng không chỉ giúp cải thiện môi trường sống, điều tiết chu trình nước, giảm thiên tai lũ lụt, ngăn chặn xói mòn đất mà còn có ý nghĩa kinh tế, tích lũy tín chỉ các-bon rừng, đem lại nguồn thu nhập cho địa phương và đạt được mục tiêu "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Go to Top