Thương mại - Dịch vụ

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2019

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011.

Ngày đăng: 27/12/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2019

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II năm 2019 ước tính tăng 6,71% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 28/06/2019Kỳ tham chiếu: 6/2019Lần công bố sắp tới: 27/09/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2019

Kinh tế - xã hội nước ta những tháng đầu năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng

Ngày đăng: 29/03/2019Kỳ tham chiếu: 03/2019Lần công bố sắp tới: 28/06/2019

Thông cáo báo chí của ASEAN stats: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2013 - một vài điểm sáng tích cực

Với những dấu hiệu tích cực trong hoạt động kinh tế của năm 2013, hy vọng thoát khỏi khủng hoảng kinh tế ngày càng cao.

Ngày đăng: 09/03/2019

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2018

GDP quý IV năm 2018 ước tính tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 28/12/2018Kỳ tham chiếu: 12/2018Lần công bố sắp tới: 29/03/2019

1 2 3 4 5 9