Thương mại - Dịch vụ

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021

Trước bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, nhiệm vụ thực hiện “mục tiêu kép” được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt.

Ngày đăng: 29/06/2021Kỳ tham chiếu: 6/2021Lần công bố sắp tới: 29/07/2021

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2021

Sáng ngày 29/6/2021, TCTK tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp báo.

Ngày đăng: 29/06/2021

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2021

Sáng ngày 29/3/2021, Tổng cục Thống kê tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp báo.

Ngày đăng: 29/03/2021

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB) và các tổ chức quốc tế khác đã đưa ra dự báo khả quan về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Ngày đăng: 29/03/2021Kỳ tham chiếu: 3/2021Lần công bố sắp tới: 29/04/2021

Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Ông Phạm Quang Vinh -  Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về GDDS chủ trì buổi Hội thảo Sáng

Ngày đăng: 12/01/2021

1 2 3 9