Thương mại - Dịch vụ

Sự kiện

Những dấu ấn quan trọng về kinh tế - xã hội trong hành trình 75 năm thành lập và phát triển đất nước qua số liệu thống kê

Dấu ấn quan trọng về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong hành trình 75 năm xây dựng và phát triển đất nước qua số liệu thống kê

Ngày đăng: 03/09/2020

Cuộc họp lần thứ 7 của Nhóm Công tác về Thống kê thương mại dịch vụ quốc tế (WGSITS7)

Trong 02 buổi sáng các ngày 26-27/8/2020, cuộc họp lần thứ 7 của Nhóm Công tác về Thống kê thương mại dịch vụ quốc tế (WGSITS7) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Ngày đăng: 26/08/2020

Họp trực tuyến Nhóm công tác về Thống kê thương mại hàng hóa quốc tế lần thứ 6 (WGIMTS6)

Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2020, Thống kê ASEAN (ASEANstats) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến Nhóm công tác về Thống kê thương mại hàng hóa quốc tế lần thứ 6 (WGIMTS6).

Ngày đăng: 16/07/2020

Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2020

Chiều ngày 27/3/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2020.

Ngày đăng: 27/03/2020

Hội thảo kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Ngày đăng: 20/12/2019

1 2 3 4