Thương mại - Dịch vụ

Đồ họa thông tin

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Tính đến ngày 15/4/2023, cả nước gieo cấy được 2.949,5 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 98,6% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.066,2 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1.883,3 nghìn ha, bằng 98,4%.

Ngày đăng: 29/04/2023Kỳ tham chiếu: 4/2023Lần công bố sắp tới: 29/05/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2023

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I/2020 trong giai đoạn 2011-2023

Ngày đăng: 29/03/2023Kỳ tham chiếu: 3/2023Lần công bố sắp tới: 29/04/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023

Tính đến trung tuần tháng Hai, cả nước đã gieo cấy được 2.693,4 nghìn ha, bằng 100,5% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 823 nghìn ha, bằng 105,3%; các địa phương phía Nam đạt 1.870,4 nghìn ha, bằng 98,5%; riêng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 1.475,1 nghìn ha, bằng 98,2%.

Ngày đăng: 28/02/2023Kỳ tham chiếu: 2/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023

Tính đến ngày 15/01/2023, cả nước gieo cấy được 1.882,1 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/01/2023Kỳ tham chiếu: 01/2023Lần công bố sắp tới: 28/02/2023

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2022

Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% (quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71%; quý IV tăng 5,92%) so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022

Ngày đăng: 29/12/2022Kỳ tham chiếu: 2022Lần công bố sắp tới: 29/01/2023

1 2 3 4 5 23