Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí về kết quả sơ bộ khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004

Đây là cuộc Khảo sát mức sống hộ gia đình lần 2 của Tổng cục Thống kê (TCTK) tiến hành 2 năm một lần từ 2002 đến 2010 nhằm theo dõi và giám sát một cách có hệ thống mức sống các tầng lớp dân cư Việt Nam.

Ngày đăng: 06/04/2005

Thông cáo báo chí về tỷ lệ hộ nghèo 2002 và 2004 theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010

Căn cứ kết quả chính thức Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2002 và kết quả sơ bộ Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2004, Tổng cục Thống kê tính toán tỷ lệ (%) hộ nghèo cho năm 2002 và 2004 theo chuẩn nghèo được Thủ tướng Chính phủ ban hành áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010.

Ngày đăng: 16/03/2005

Hội thảo công bố kết quả điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 01-4-2004

So với năm 2003, mức sinh tính được từ cuộc điều tra 1/4/2004 tăng khá: tỷ suất sinh thô (CBR) tăng từ 17,5 phần nghìn lên 18,7 phần nghìn, tổng tỷ suất sinh (TFR) tăng tương ứng từ 2,12 con/phụ nữ lên 2,23 con/phụ nữ.

Ngày đăng: 08/03/2005

Khai mạc Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 tại Đà Nẵng

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2018, tại Đà Nẵng, lễ khai mạc Hội nghị Tổng điều tra dân số thế giới lần thứ 29 (PCC29)

Thông cáo báo chí: ILO, Tổng cục Thống kê hợp tác thúc đẩy thống kê lao động

Tổng cục Thống kê ILO, Tổng cục Thống kê hợp tác thúc đẩy thống kê lao động   24/10/2012   HÀ NỘI – Thống kê về

1 47 48 49 50