Thông cáo báo chí

Tổng quan dự báo tình hình kinh tế thế giới Quý II và cả năm 2023

Đa số các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 tăng nhẹ so với dự báo từ đầu năm nhưng vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng năm 2022

Ngày đăng: 29/06/2023 Kỳ tham chiếu: 6/2023Lần công bố sắp tới: 29/07/2023

Thông cáo báo chí về tình hình giá tháng 6, Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, giá hàng hóa trên thị trường quốc tế có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố kinh tế, chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và xung đột quân sự Nga - Ucraina, chính sách tiền tệ thắt chặt dẫn đến sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều nước và tăng trưởng chậm lại, lạm phát tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Ngày đăng: 29/06/2023 Kỳ tham chiếu: 6/2023Lần công bố sắp tới: 29/07/2023

Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo và Xây dựng Quý II năm 2023, dự báo Quý III năm 2023

Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) hàng quý bao gồm 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 5.300 doanh nghiệp ngành xây dựng được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày đăng: 29/06/2023 Kỳ tham chiếu: 6/2023Lần công bố sắp tới: 29/07/2023

Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm Quý II năm 2023

Theo báo cáo Giám sát việc làm trên thế giới tháng 5/2023, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) nhận định các cú sốc và rủi ro toàn cầu đang kìm hãm sự phục hồi của thị trường lao động, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình

Ngày đăng: 29/06/2023 Kỳ tham chiếu: 6/2023Lần công bố sắp tới: 29/07/2023

Thông cáo báo chí Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2022

I. Thông tin chung về Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 (viết gọn là KSMS

Ngày đăng: 04/05/2023 Kỳ tham chiếu: 2022

1 2 3 4 52