Thông cáo báo chí

Trailer Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Từ ngày 01/03/2021, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế 2021 giai đoạn 1 trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc điều tra được thực hiện 5 năm một lần theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Ngày đăng: 01/03/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

Tổng cục Thống kê triển khai Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 1 bắt đầu từ 01/3/2021

Theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, từ ngày 01/3/2021, Tổng cục Thống kê triển khai tổ chức điều tra thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước.

Ngày đăng: 01/03/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

Hội thảo định hướng phát triển thống kê xã hội và môi trường tại Việt Nam đến năm 2045

TCTK phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Hội thảo định hướng phát triển thống kê XHMT tại Việt Nam đến năm 2045. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo

Ngày đăng: 22/02/2021

Hội nghị đại biểu công chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2021

TCTK tổ chức Hội nghị đại biểu công chức và người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và chủ tịch công đoàn bộ phận; Ban Thường vụ của Công đoàn cơ quan; Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân; Bí thư Đoàn TNCSHCM cơ quan Tổng cục; Trưởng ban Ban Nữ công cơ quan Tổng cục; Chánh văn phòng Đảng ủy

Ngày đăng: 01/02/2021

Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 ngành Thống kê

TCTK tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 ngành Thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 14/01/2021

1 2 3 26