Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí Kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2023

Khảo sát mức sống dân cư năm 2023 (viết gọn là KSMS 2023) được tiến hành theo Quyết định số 273/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Ngày đăng: 26/04/2024

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024

Kinh tế - xã hội quý I/2024 của nước ta đạt được kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương từng bước phát huy hiệu quả

Ngày đăng: 29/03/2024 Kỳ tham chiếu: 3/2024

Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo và Xây dựng Quý I năm 2024 và dự báo Quý II năm 2024

Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) hằng quý bao gồm 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 6.405 doanh nghiệp ngành xây dựng được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày đăng: 29/03/2024 Kỳ tham chiếu: 3/2024

Thông cáo báo chí về tình hình giá tháng 3 và Quý I năm 2024

Trong quý I năm 2024, thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội của các quốc gia. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gay gắt, xung đột quân sự Nga - Ucraina và tại dải Gaza kéo dài, bất ổn leo thang trên Biển Đỏ.

Ngày đăng: 29/03/2024 Kỳ tham chiếu: 3/2024

Tổng quan dự báo tình hình kinh tế thế giới Quý I và cả năm 2024

Đến thời điểm tháng 3/2024, hầu hết các tổ chức quốc tế đều hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024.

Ngày đăng: 29/03/2024 Kỳ tham chiếu: 3/2024Lần công bố sắp tới: 29/04/2024

1 2 3 55