THÔNG BÁO

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 15/07/2022

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý II năm 2022

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý II năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 13/07/2022

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2022

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý I năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 15/04/2022

Công khai giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Đa (lần 2)

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về việc công khai giải quyết khiếu nại trên trang thông tin điện tử, Tổng cục Thống kê đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định số 156/QĐ-TCTK ngày 28/01/2021 về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Đa (lần hai).

Ngày đăng: 28/01/2022

Thông báo về việc tiếp công dân của Tổng cục Thống kê

Ngày đăng: 02/11/2021

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Sau đây là kết quả tuyển dụng viên chức Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê năm 2021 của 44 thí sinh dự thi vòng 2 gồm 21 thí sinh trúng tuyển và 23 thí sinh không trúng tuyển.

Ngày đăng: 10/09/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

Viện Khoa học thống kê thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ- TCTK ngày 04 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức Viện Khoa học Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê năm 2021, Viện Khoa học Thống kê thông báo tuyển dụng 08 chỉ tiêu năm 2021. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 20/8/2021 đến hết ngày 20/9/2021.

Ngày đăng: 23/08/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

Công khai giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồ Điệp (lần 2)

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về việc công khai giải quyết khiếu nại trên trang thông tin điện tử, Tổng cục Thống kê đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định số 822/QĐ-TCTK về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồ Điệp (lần hai).

Ngày đăng: 08/07/2021

Thực hiện báo cáo nguồn lực định kỳ theo Đề cương báo cáo và maket số liệu kiểm kê nguồn lực hằng năm và 5 năm

Thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng đề cương báo cáo và tiêu chí đánh giá các nhóm nguồn lực gửi Bộ, ngành, địa phương thực

Ngày đăng: 02/12/2020

1 2 3

Tổng cục Thống kê ban hành tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Quyết định bổ nhiệm của Tổng cục Thống kê năm 2023

Ngày 28/11/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1318/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Công Thạnh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1317/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Hữu Chí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục  Thống kê tỉnh Phú Yên.

Ngày 17/11/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1285/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

– Số 1284/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Trương Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi cục  Thống kê huyện Kế Sách giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 20/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1079/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Văn Phẩm, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Ngày 14/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1062/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy Sản đối với bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng kể từ ngày 15/9/2023.

Ngày 13/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1057/QĐ-TCTK về việc điều động ông Dương Mạnh Hùng ,Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy Sản, Tổng cục Thống kê đến nhận công tác tại Bộ Công Thương từ ngày 15/9/2023.

Ngày 23/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1011/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Viện Khoa học Thống kê đối với ông Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng kể từ ngày 01/9/2023.

Ngày 21/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1006/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Kim Chi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

» Xem thêm


Quyết định bổ nhiệm năm 2023


Quyết định bổ nhiệm năm 2022


Quyết định bổ nhiệm năm 2021


Quyết định bổ nhiệm năm 2020


Quyết định bổ nhiệm năm 2019


Quyết định bổ nhiệm năm 2018


Quyết định bổ nhiệm năm 2017


Quyết định bổ nhiệm năm 2016

  • Hệ thống hỗ trợ các công việc gửi, nhận, thẩm định, phê duyệt, và công bố các báo cáo thống kê thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
  • Kênh công bố các thông tin thuộc CĐBCTK cấp quốc gia theo thẩm quyền, chức năng của Tổng cục Thống kê đã được quy định.
  • Đầu mối phổ biến và cung cấp các số liệu báo cáo thống kê tổng hợp chính thức về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam của Tổng cục Thống kê cho người dùng tin nói chung.

Hệ thống CĐBCTK điện tử bao gồm số liệu thống kê của 114 báo cáo thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia( Nghị định 60/2018/NĐ-CP) được cung cấp bởi 21 Bộ, ngành của Chính phủ Việt Nam. Các báo cáo thống kê này được dùng để tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê thuộc Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Việt Nam (link liên kết đến trang giới thiệu Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia).

Liên hệ:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại Tổng đài: 024 73046666
Điện thoại văn thư: 024 73046666, máy lẻ 8668 hoặc 1006 hoặc 1007
Email: phuongphapchedo@gso.gov.vn

Xem thêm