THÔNG BÁO

Quyết định về việc điều chỉnh Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê thông báo Quyết định về việc điều chỉnh lịch phổ biến Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm và Niên giám thống kê tóm tắt năm 2022 trong Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023

Ngày đăng: 25/06/2023

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TCTK ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Tổng cục trưởng TCTK, TCTK thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024...

Ngày đăng: 28/04/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý I năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý I năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 11/04/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 10/02/2023

Quyết định Công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2021

Tổng cục Thống kê đăng tải Quyết định Công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2021 như sau:

Ngày đăng: 20/01/2023

Các quyết định bổ nhiệm của Tổng cục Thống kê năm 2023

Bao gồm các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ của Tổng cục Thống kê năm 2023

Ngày đăng: 16/01/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý IV năm 2022

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý IV năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 12/01/2023

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 20/11/2022.

Ngày đăng: 20/10/2022

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 13/10/2022

Thông báo người đại diện phát ngôn về số liệu thống kê

Tổng cục Thống kê thông báo: Người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực số liệu thống kê là bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Ngày đăng: 20/07/2022

1 2 3

Tổng cục Thống kê ban hành tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Quyết định bổ nhiệm của Tổng cục Thống kê năm 2023

Ngày 28/11/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1318/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Công Thạnh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1317/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Hữu Chí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục  Thống kê tỉnh Phú Yên.

Ngày 17/11/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1285/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

– Số 1284/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Trương Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi cục  Thống kê huyện Kế Sách giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 20/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1079/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Văn Phẩm, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Ngày 14/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1062/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy Sản đối với bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng kể từ ngày 15/9/2023.

Ngày 13/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1057/QĐ-TCTK về việc điều động ông Dương Mạnh Hùng ,Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy Sản, Tổng cục Thống kê đến nhận công tác tại Bộ Công Thương từ ngày 15/9/2023.

Ngày 23/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1011/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Viện Khoa học Thống kê đối với ông Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng kể từ ngày 01/9/2023.

Ngày 21/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1006/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Kim Chi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

» Xem thêm


Quyết định bổ nhiệm năm 2023


Quyết định bổ nhiệm năm 2022


Quyết định bổ nhiệm năm 2021


Quyết định bổ nhiệm năm 2020


Quyết định bổ nhiệm năm 2019


Quyết định bổ nhiệm năm 2018


Quyết định bổ nhiệm năm 2017


Quyết định bổ nhiệm năm 2016

  • Hệ thống hỗ trợ các công việc gửi, nhận, thẩm định, phê duyệt, và công bố các báo cáo thống kê thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
  • Kênh công bố các thông tin thuộc CĐBCTK cấp quốc gia theo thẩm quyền, chức năng của Tổng cục Thống kê đã được quy định.
  • Đầu mối phổ biến và cung cấp các số liệu báo cáo thống kê tổng hợp chính thức về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam của Tổng cục Thống kê cho người dùng tin nói chung.

Hệ thống CĐBCTK điện tử bao gồm số liệu thống kê của 114 báo cáo thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia( Nghị định 60/2018/NĐ-CP) được cung cấp bởi 21 Bộ, ngành của Chính phủ Việt Nam. Các báo cáo thống kê này được dùng để tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê thuộc Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Việt Nam (link liên kết đến trang giới thiệu Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia).

Liên hệ:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại Tổng đài: 024 73046666
Điện thoại văn thư: 024 73046666, máy lẻ 8668 hoặc 1006 hoặc 1007
Email: phuongphapchedo@gso.gov.vn

Xem thêm