THÔNG BÁO

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 29/11/2023 Kỳ tham chiếu: 2023

Thông báo về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê trân trọng thông báo về việcThông báo về việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023...

Ngày đăng: 24/10/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 12/10/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 06/10/2023

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Cẩm Tú (lần đầu)

Theo Báo cáo ngày 14/8/2023 của Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê về việc kết quả giải quyết khiếu nại của và Trần Thị Cẩm Tú với các nội dung sau đây:

Ngày đăng: 17/08/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý II năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý II năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 07/07/2023 Kỳ tham chiếu: Quý II năm 2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ 6 tháng đầu năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 07/07/2023 Kỳ tham chiếu: 6 tháng đầu năm 2023

Dự thảo Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực thống kê

Ngày 23/05/2022, Tổng cục trưởng TCTK ban hành Quyết định số 576/QĐ-TCTK thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác xây dựng các Đề án đã xác định trong Chiến lược. Để tránh trùng chéo với các Đề án khác, Ban Chỉ đạo xây dựng các Đề án thống nhất phạm vi Đề án Tăng cường năng lực thống kê quốc gia tập trung vào các nội dung về hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực thống kê...

Ngày đăng: 04/07/2023

Quyết định công bố các chỉ tiêu về HTX và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Quyết định công bố các chỉ tiêu về HTX và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 28/06/2023

Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư

Văn bản của quý Cơ quan gửi về Tổng cục Thống kê (Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê) và theo địa chỉ thư điện tử: phuongphapchedo@gso.gov.vn trước ngày 10/7/2023.

Ngày đăng: 26/06/2023

1 2 3

Tổng cục Thống kê ban hành tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Quyết định bổ nhiệm của Tổng cục Thống kê năm 2023

Ngày 28/11/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1318/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Công Thạnh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1317/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Hữu Chí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục  Thống kê tỉnh Phú Yên.

Ngày 17/11/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1285/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

– Số 1284/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Trương Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi cục  Thống kê huyện Kế Sách giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 20/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1079/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Văn Phẩm, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Ngày 14/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1062/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy Sản đối với bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng kể từ ngày 15/9/2023.

Ngày 13/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1057/QĐ-TCTK về việc điều động ông Dương Mạnh Hùng ,Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy Sản, Tổng cục Thống kê đến nhận công tác tại Bộ Công Thương từ ngày 15/9/2023.

Ngày 23/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1011/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Viện Khoa học Thống kê đối với ông Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng kể từ ngày 01/9/2023.

Ngày 21/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1006/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Kim Chi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

» Xem thêm


Quyết định bổ nhiệm năm 2023


Quyết định bổ nhiệm năm 2022


Quyết định bổ nhiệm năm 2021


Quyết định bổ nhiệm năm 2020


Quyết định bổ nhiệm năm 2019


Quyết định bổ nhiệm năm 2018


Quyết định bổ nhiệm năm 2017


Quyết định bổ nhiệm năm 2016

  • Hệ thống hỗ trợ các công việc gửi, nhận, thẩm định, phê duyệt, và công bố các báo cáo thống kê thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
  • Kênh công bố các thông tin thuộc CĐBCTK cấp quốc gia theo thẩm quyền, chức năng của Tổng cục Thống kê đã được quy định.
  • Đầu mối phổ biến và cung cấp các số liệu báo cáo thống kê tổng hợp chính thức về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam của Tổng cục Thống kê cho người dùng tin nói chung.

Hệ thống CĐBCTK điện tử bao gồm số liệu thống kê của 114 báo cáo thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia( Nghị định 60/2018/NĐ-CP) được cung cấp bởi 21 Bộ, ngành của Chính phủ Việt Nam. Các báo cáo thống kê này được dùng để tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê thuộc Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Việt Nam (link liên kết đến trang giới thiệu Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia).

Liên hệ:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại Tổng đài: 024 73046666
Điện thoại văn thư: 024 73046666, máy lẻ 8668 hoặc 1006 hoặc 1007
Email: phuongphapchedo@gso.gov.vn

Xem thêm

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 29/11/2023 Kỳ tham chiếu: 2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 12/10/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 06/10/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý II năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý II năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 07/07/2023 Kỳ tham chiếu: Quý II năm 2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ 6 tháng đầu năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 07/07/2023 Kỳ tham chiếu: 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý I năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý I năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 11/04/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 10/02/2023

Quyết định Công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2021

Tổng cục Thống kê đăng tải Quyết định Công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2021 như sau:

Ngày đăng: 20/01/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý IV năm 2022

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý IV năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 12/01/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 13/10/2022

1 2