Thông báo

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 20/11/2022.

Ngày đăng: 20/10/2022

Thông báo người đại diện phát ngôn về số liệu thống kê

Tổng cục Thống kê thông báo: Người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực số liệu thống kê là bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Ngày đăng: 20/07/2022

Thông báo điều chỉnh tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022

Ngày 10/6/2022, Tổng cục Thống kê ban hành Thông báo số 117/TB-TCTK thông báo tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022. Để thí sinh tập trung ôn tập đạt kết quả cao, Tổng cục Thống kê thông báo điều chỉnh Tài liệu tham khảo ôn tập thi tuyển và xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 07/07/2022

Công khai giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Đa (lần 2)

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về việc công khai giải quyết khiếu nại trên trang thông tin điện tử, Tổng cục Thống kê đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định số 156/QĐ-TCTK ngày 28/01/2021 về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Đa (lần hai).

Ngày đăng: 28/01/2022

Thông báo về việc tiếp công dân của Tổng cục Thống kê

Ngày đăng: 02/11/2021

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Sau đây là kết quả tuyển dụng viên chức Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê năm 2021 của 44 thí sinh dự thi vòng 2 gồm 21 thí sinh trúng tuyển và 23 thí sinh không trúng tuyển.

Ngày đăng: 10/09/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

Viện Khoa học thống kê thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ- TCTK ngày 04 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức Viện Khoa học Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê năm 2021, Viện Khoa học Thống kê thông báo tuyển dụng 08 chỉ tiêu năm 2021. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 20/8/2021 đến hết ngày 20/9/2021.

Ngày đăng: 23/08/2021 Kỳ tham chiếu: 2021

Công khai giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồ Điệp (lần 2)

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về việc công khai giải quyết khiếu nại trên trang thông tin điện tử, Tổng cục Thống kê đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định số 822/QĐ-TCTK về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồ Điệp (lần hai).

Ngày đăng: 08/07/2021

Thực hiện báo cáo nguồn lực định kỳ theo Đề cương báo cáo và maket số liệu kiểm kê nguồn lực hằng năm và 5 năm

Thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng đề cương báo cáo và tiêu chí đánh giá các nhóm nguồn lực gửi Bộ, ngành, địa phương thực

Ngày đăng: 02/12/2020

Tổng cục Thống kê ban hành tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Quyết định bổ nhiệm năm 2022

Ngày 22/11/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1076/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Việt, Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.

Ngày 14/11/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1043/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tỉnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông.

Ngày 24/10/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 989/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 19/10/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 979/QĐ-TCTK về việc  kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê đối với ông Vũ Văn Tuấn đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 17/10/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 966/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn ông Võ Thành Nhân giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi;

– Số 965/QĐ-TCTK về việc  kéo dài thời gian chức vụ Phó Vụ trưởng, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường đối với ông Nguyễn Đình Chung đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

» Xem thêm


Quyết định bổ nhiệm năm 2021


Quyết định bổ nhiệm năm 2020


Quyết định bổ nhiệm năm 2019


Quyết định bổ nhiệm năm 2018


Quyết định bổ nhiệm năm 2017


Quyết định bổ nhiệm năm 2016

  • Hệ thống hỗ trợ các công việc gửi, nhận, thẩm định, phê duyệt, và công bố các báo cáo thống kê thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
  • Kênh công bố các thông tin thuộc CĐBCTK cấp quốc gia theo thẩm quyền, chức năng của Tổng cục Thống kê đã được quy định.
  • Đầu mối phổ biến và cung cấp các số liệu báo cáo thống kê tổng hợp chính thức về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam của Tổng cục Thống kê cho người dùng tin nói chung.

Hệ thống CĐBCTK điện tử bao gồm số liệu thống kê của 114 báo cáo thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia( Nghị định 60/2018/NĐ-CP) được cung cấp bởi 21 Bộ, ngành của Chính phủ Việt Nam. Các báo cáo thống kê này được dùng để tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê thuộc Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Việt Nam (link liên kết đến trang giới thiệu Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia).

Liên hệ:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại Tổng đài: 024 73046666
Điện thoại văn thư: 024 73046666, máy lẻ 8668 hoặc 1006 hoặc 1007
Email: phuongphapchedo@gso.gov.vn

Xem thêm