Tài khoản quốc gia

Sự kiện

Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017

Sáng ngày 13/12/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017.

Ngày đăng: 13/12/2019

Thông cáo báo chí Đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm phải rà soát, đánh giá lại theo phương pháp và thông lệ quốc tế nhằm phản ánh sát thực hơn quy mô GDP của nền kinh tế.

Ngày đăng: 13/12/2019

Tổng cục Thống kê làm việc với chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về điều chỉnh quy mô GDP

Sáng ngày 8/4/2019, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi tiếp xã giao Đoàn chuyên gia từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sang giúp Chính phủ Việt Nam cũng như TCTK rà soát phương pháp đánh giá lại quy mô GDP trong thời gian 5 ngày từ 8-12/4/2019.

Ngày đăng: 08/04/2019

Đoàn chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường và tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng

Quỹ tiền tệ quốc tế đã thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê để hỗ trợ hoàn thiện Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường và tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn phổ biến dữ liệu riêng.

Ngày đăng: 05/04/2019

Hội thảo khoa học về khu vực kinh tế phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu

Hội thảo nhằm xem xét, thống nhất, chuẩn hóa khái niệm và đặc điểm nhận dạng của khu vực kinh tế phi chính thức, đơn vị phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu để lựa chọn phương pháp đo lường phù hợp. Đây là 2 trong 5 thành tố của khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE) thuộc phạm vi của thống kê.

Ngày đăng: 15/03/2019

1 5 6 7 8