Tài khoản quốc gia

Infographic

Tổng sản phẩm trong nước Quý III và 9 tháng năm 2021

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay

Kỳ tham chiếu: 9/2021Ngày đăng: 14/10/2021Lần công bố sắp tới:

Infographic tình hình kinh tế xã hội 09/2021

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay

Kỳ tham chiếu: 9/2021Ngày đăng: 29/09/2021Lần công bố sắp tới: 29/10/2021

Infographic Tổng sản phẩm trong nước Quý II và 6 tháng đầu năm 2021

GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,05% và 6,77% của cùng kỳ năm 2018 và 2019

Kỳ tham chiếu: 6/2021Ngày đăng: 17/07/2021Lần công bố sắp tới:

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2021

Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức quốc tế khác đã đưa ra dự báo khả quan về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Kỳ tham chiếu: 6/2021Ngày đăng: 29/06/2021Lần công bố sắp tới: 29/07/2021

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021

Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, chăn nuôi lợn đang đà hồi phục. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản được khơi thông, mở rộng.

Kỳ tham chiếu: 4/2021Ngày đăng: 29/04/2021Lần công bố sắp tới: 29/05/2021

1 2 3 6