Sự kiện

Thông báo Một số kết quả chủ yếu từ Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2010

KSMS 2010 được triển khai trên phạm vi cả nước với quy mô mẫu 69.360 hộ1 ở 3.133 xã/phường, đại diện cho cả nước, các vùng, khu vực thành thị, nông thôn và tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày đăng: 14/06/2011

Thông cáo báo chí Hội nghị Thủ trưởng các Cơ quan Thống kê lần thứ 11 (AHSOM 11)

Khung hợp tác thống kê ASEAN (AFCS) giai đoạn 2010-2015 đã được thông qua và đã được Lãnh đạo cấp cao thông báo tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 17 tổ chức vào tháng 10 năm 2010

Ngày đăng: 10/12/2010

Thông cáo báo chí: Nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ bạo lực gia đình ở Việt nam ở mức cao

Theo Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực Gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam được Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc công bố ngày hôm nay, cứ ba phụ nữ có gia đình hoặc đã từng có gia đình thì có một người (34 phần trăm) cho biết họ đã từng bị chồng mình bạo hành thể xác hoặc tình dục.

Ngày đăng: 25/11/2010

Thông cáo báo chí Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Ngày 27 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1785/ QĐ – TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 vào thời điểm 01 tháng 7 năm 2011 trên phạm vi cả nước.

Ngày đăng: 27/09/2010

Thông cáo báo chí Tổng cục Thống kê và Liên danh Leading Associates & DTT

Lễ công bố trúng thầu và ký kết hợp đồng Gói thầu GSO6-1A “Dịch vụ tư vấn Nghiên cứu Kiến trúc Tổng thể cho Tổng cục Thống kê bao gồm Nghiên cứu Đầu mối dữ liệu Thống kê và Hỗ trợ điều hành Kiến trúc Tổng thể/Công nghệ thông tin truyền thông” thuộc Dự án “Hiện đại hóa Tổng cục Thống kê”.

Ngày đăng: 15/09/2010

Thông cáo báo chí Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009: Công bố kết quả điều tra toàn bộ

Theo kết quả chính thức của Tổng điều tra, tính đến 0 giờ ngày 1/4/2009, tổng số dân của Việt Nam là 85.846.997 người, bao gồm 42.413.143 nam (chiếm 49,4%) và 43.433.854 nữ (chiếm 50,6%).

Ngày đăng: 21/07/2010

Thông cáo báo chí về Kết quả điều tra suy rộng mẫu Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009

Tỷ lệ sinh của Việt Nam vẫn tiếp tục ở dưới mức sinh thay thế, đất nước đang trong thời kỳ "cơ cấu dân số vàng" và nhóm dân số già đang tiếp tục tăng.

Ngày đăng: 31/12/2009

Thông cáo báo chí về một số nội dung cập nhật trong phương án tính chỉ số giá tiêu dùng thời kỳ 2009-2014

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là một chỉ tiêu thống kê phản ánh mức độ biến động qua thời gian về giá cả của các loại hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng.

Ngày đăng: 03/12/2009

Báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm tính chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp theo phương pháp tiếp cận mới

Kết quả tính toán đảm bảo so sánh quốc tế. Đồng thời cung cấp dãy số liệu, chỉ số có thể phân tích xu hướng phát triển ngành công nghiệp, các sản phẩm sản xuất, tiêu thụ, tồn kho theo thời gian, chu kỳ dài,…

Ngày đăng: 15/06/2009

Tóm tắt kết quả sơ bộ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2007

Theo kết quả sơ bộ, tổng số cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp có tại thời điểm 1/7/2007 trên cả nước là 4.145.810, tăng 1.265.806 cơ sở – tương đương 44% so với kết quả Tổng điều tra năm 2002.

Ngày đăng: 15/10/2008

1 19 20 21 22 23