Sự kiện

Hội nghị công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ trường Cao đẳng thống kê Bắc Ninh

Sáng ngày 07/6/2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của trường Cao đẳng thống kê Bắc Ninh. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 07/06/2022

Hội nghị công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về công tác cán bộ Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang

Sáng ngày 07/6/2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 07/06/2022

Lễ khởi động và ký kết điều khoản tham chiếu (TOR) Dự án “Hỗ trợ Tổng cục Thống kê cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và đào tạo cán bộ”

Sáng ngày 26/5/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Lễ khởi động và ký kết điều khoản tham chiếu (TOR) Dự án “Hỗ trợ Tổng cục Thống kê cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và đào tạo cán bộ”.

Ngày đăng: 27/05/2022

Tổng cục Thống kê trúng cử vào Hội đồng điều hành Viện Thống kê châu Á – Thái Bình Dương

Sự kiện Tổng cục Thống kê Việt Nam trúng cử vào SIAP là cơ hội tốt để Việt Nam tăng cường hợp tác, thể hiện cam kết mạnh mẽ với khu vực trong lĩnh vực thống kê, qua đó góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và ngành Thống kê Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Ngày đăng: 26/05/2022

Tổng cục Thống kê tiếp xã giao đoàn Cơ quan Thống kê Hàn quốc (KOSTAT)

Sáng ngày 25/5/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tiếp xã giao đoàn Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT).

Ngày đăng: 26/05/2022

Hội nghị công bố cổng thông tin điện tử của Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê

Sáng ngày 20/5/2022 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị công bố cổng thông tin điện tử của Cục thu thập

Ngày đăng: 20/05/2022

Hội thảo xin ý kiến về việc sửa đổi chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức “Hội thảo xin ý kiến về việc sửa đổi chương trình điều tra thống kê quốc gia”. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 16/05/2022

Lễ khởi động Dự án hỗ trợ của UNFPA về dữ liệu dân số và Công bố Báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2022

Ngày 5 tháng 5 năm 2022, TCTK và UNFPA tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án hỗ trợ của UNFPA về dữ liệu dân số và Công bố Báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2022. Tham dự buổi Lễ, về phía TCTK có bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK.

Ngày đăng: 05/05/2022

Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Chiều ngày 21 tháng 4 năm 2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) về việc bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng TCTK

Ngày đăng: 22/04/2022

Hội thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thống kê (TCTK) và Hướng dẫn thống nhất nội dung, hình thức Trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê gắn với Trang thông tin điện tử của TCTK

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo góp ý Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thống kê và Hướng dẫn thống nhất nội dung, hình thức Trang thông tin điện tử của các Cục Thống kê gắn với Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê.

Ngày đăng: 19/04/2022

1 2 3 4 28