Chiều ngày 7/5/2023, Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa Ủy ban Nhân dân và Tổng cục Thống kê đã được tổ chức tại Trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê. Chủ trì Hội nghị có Bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Tham dự buổi Lễ có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBDT.

Tại Lễ ký kết, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, trong thời gian qua, việc thực hiện công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa UBDT và TCTK đã đạt được những kết quả quan trọng và đáng ghi nhận. Sau thời gian nghiên cứu, phối hợp, trao đổi, đến nay, Quy chế phối hợp đã hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhu cầu kết nối, chia sẻ giữa hai ngành ở cả trung ương và địa phương; đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ, kịp thời và chính xác trong việc chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu số; từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác thống kê; nâng cao năng lực thống kê, chất lượng thông tin thống kê, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu tại buổi Lễ

Đặc biệt, UBDT và TCTK đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện thành công 02 cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 và 2019 và đang trong quá trình khẩn trương chuẩn bị cho việc thực hiện cuộc điều tra này lần thứ 3 vào ngày 01/7/2024.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê  Nguyễn Thị Hương đã nhấn mạnh: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, và chính thức hóa công tác phối hợp giữa hai cơ quan, UBDT và TCTK đã phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê.

Bản Quy chế phối hợp chia sẻ, trao đổi thông tin được ký ngày hôm nay giữa UBND và Tổng cục Thống kê là sự cam kết chính thức, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác thống kê giữa hai cơ quan, được xây dựng với nội dung thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thống kê phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; chia sẻ sử dụng số liệu; phối hợp xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và các đề án nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thống kê của hai Cơ quan.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương khẳng định, Tổng cục Thống kê cam kết sẽ thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp. Để Quy chế được thực hiện hiệu quả và phù hợp với hoạt động thực tiễn của hai Cơ quan, Tổng cục trưởng đề nghị việc trao đổi dữ liệu, thông tin thống kê phải bảo đảm nội dung cụ thể, rõ ràng, kịp thời theo đúng yêu cầu đã được thống nhất, đồng thời cập nhật thường xuyên các nội dung của Quy chế để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hai Cơ quan theo từng thời kỳ.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tin tưởng với những nỗ lực phấn đấu và mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa UBDT và TCTK trong những năm qua,  hai Cơ quan sẽ thực hiện tốt và hiệu quả Quy chế này.

Cũng tại buổi Lễ ký kết, Thứ trưởng Nông Thị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, năm 2014, Lãnh đạo 2 cơ quan UBDT và TCTK đã ký kết Chương trình phối hợp công tác thống kê trong lĩnh vực dân tộc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác thống kê ở Trung ương và địa phương. Hơn 10 năm qua, UBDT đã phối hợp chặt chẽ với TCTK xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê lĩnh vực công tác dân tộc, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế – xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, còn nhiều thông tin, số liệu liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi không được thu thập qua điều tra 53 dân tộc thiểu số mà được thu thập qua các cuộc điều tra và các nguồn dữ liệu khác do TCTK chủ trì.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác thống kê và bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, chính xác trong thu thập và sử dụng thông tin thống kê, việc phối hợp trong công tác thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa hai cơ quan là thực sự cần thiết. Thứ trưởng Nông Thị Hà tin rằng sau khi Quy chế được ký kết, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan sẽ được thực hiện một cách thuận lợi, theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu, các đơn vị chuyên môn của hai cơ quan sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký kết, hướng dẫn cơ quan thống kê và cơ quan công tác dân tộc tại các địa phương triển khai nội dung đã ký kết để chia sẻ và sử dụng có hiệu quả dữ liệu thống kê trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Tại Lễ ký kết, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT thống kê Vũ Thị Thu Thủy đã trình bày tóm tắt Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê. Quy chế gồm 3 chương, 10 điều và 2 phụ lục.

Theo đó, TCTK sẽ cung cấp các dữ liệu thông tin gồm: Báo cáo tình hình KTXH tháng, quý và năm; Các chỉ tiêu thống kê như: đất đai, dân số, lao động việc làm, đầu tư và xây dựng, tài khoản quốc gia, mức sống dân cư; Kết quả tổng hợp và báo cáo phân tích cuộc tổng điều tra thống kê/điều tra thống kê; Khai thác Cơ sở dữ liệu từ cuộc tổng điều tra thống kê/điều tra thống kê; Khai thác cơ sở dữ liệu thống kê liên quan đến dân tộc do TCTK quản lý Phối hợp, hỗ trợ tổ chức các cuộc điều tra, nghiên cứu chuyên đề của UBDT; Các sản phẩm thống kê khác.

UBDT sẽ cung cấp các dữ liệu thông tin gồm: Báo cáo tình hình về công tác dân tộc; Các chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc; Cơ sở dữ liệu tổng hợp về thống kê dân tộc; Cơ sở dữ liệu vi mô về thống kê dân tộc; Các cơ sở dữ liệu phục vụ cho lập dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về dân số; Phối hợp khai thác các chỉ tiêu thống kê quan trọng từ nguồn hồ sơ hành chính; Các sản phẩm thống kê.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã chứng kiến Thứ trưởng Nông Thị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cùng ký kết Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã cùng chụp ảnh lưu niệm.

Bà Nông Thị Hà ,Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm


Giá hàng hoá tăng trở lại, đầu tư hàng hóa tăng trưởng mạnh

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới giao dịch sôi động trong tuần từ 13-19/5. (21/05/2024)

Giá hàng hoá nguyên liệu biến động trái chiều

Thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 16/5. Với khoảng 60% số mặt hàng tăng giá, chỉ số MXV-Index nhích nhẹ 0,03% lên 2.310,37 điểm. (18/05/2024)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát các Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 9/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. (10/05/2024)

Việt Nam và Australia ký thỏa thuận hợp tác song phương hải quan

Trong khuôn khổ hợp tác song phương, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cao ủy Cơ quan Bảo vệ Biên giới Australia đã có buổi hội đàm song phương và ký Kế hoạch hợp tác điều tra vào ngày 7/5 tại trụ sở Tổng cục Hải quan Việt Nam. (08/05/2024)

Nền kinh tế phục hồi, tăng trưởng tích cực

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, ngày 4/5, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, kinh tế vĩ mô 4 tháng cơ bản ổn định, nền kinh tế phục hồi và có mức tăng trưởng tích cực, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. (04/05/2024)

Việt Nam tiến sát nâng hạng thị trường chứng khoán: Cú hích 'hút' 25 tỷ USD vốn ngoại

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, việc nâng hạng thành công thị trường chứng khoán có thể thu hút tới 25 tỷ USD từ các nhà đầu tư quốc tế vào năm 2030. Ngoài việc đáp ứng tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng đưa ra, Việt Nam còn nhiều việc phải làm, phát triển thị trường theo chiều sâu, tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng hàng hoá. (24/04/2024)

Xem thêm