Hội Thống kê Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV (2024-2029) hướng tới nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn và đạo đức, góp phần xây dựng ngành thống kê Việt Nam phát triển và hiện đại. 
Trung tuần tháng 12/2023, Hội Thống kê Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV giai đoạn 2024-2029. Đại hội diễn ra trong bối cảnh chiến lược “Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã và đang được triển khai trên cả nước. 

Chia sẻ về một số nội dung chính sẽ bàn tại đại hội, TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội Thống kê Việt Nam nhấn mạnh, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Hội Thống kê là bám sát chiến lược Chiến lược “Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” trong mọi hoạt động với mục tiêu nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn và đạo đức, góp phần xây dựng ngành thống kê Việt Nam phát triển và hiện đại.

Các giải pháp cụ thể được đề ra gồm: Ban hành quy chế, quy định cụ thể về mọi hoạt động theo điều lệ và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; đổi mới đồng thời cơ cấu lại tổ chức hội theo hướng tinh gọn, phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn tránh trùng lắp; nâng cao chất lượng hội viên trong hoạt động chuyên môn của hội; bằng nhiều hình thức đa dạng và hiệu quả hỗ trợ, hướng dẫn cho hội viên nâng cao trình độ chuyên môn thống kê; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ chuyên gia thống kê có uy tín và kinh nghiệm.

Tính đến ngày 16/10/2023, Hội Thống kê Việt Nam có 363 hội viên. Trong đó, số hội viên là hưu trí có 112 người và chiếm 30,9%, còn lại là công chức hoặc viên chức. Chất lượng và số lượng hội viên đều tăng, trong đó có 38,3% là thạc sỹ và tiến sỹ.

Bộ phận hội viên hưu trí của hội được đánh giá là có kinh nghiệm hàng chục năm làm công chức, viên chức trong lĩnh vực thống kê, là những người có kinh nghiệm quản lý và hoạt động chuyên môn thống kê trong các cơ quan thống kê nhà nước.

Trải qua 15 năm hoạt động, Hội Thống kê (thành lập ngày 4/5/2006) đã làm tốt các nhiệm vụ được giao gắn với tôn chỉ mục đích gồm: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; hoạt động tuyên truyền, phổ biến về thống kê; hoạt động khoa học thống kê; và tham gia vào đào tạo về thống kê cho nguồn nhân lực; góp phần tôn vinh nghề thống kê, sự phát triển của sự nghiệp thống kê Việt Nam.

Nguồn: nhadautu.vn


Hợp tác thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững

Vừa qua, Công ty CP Bình Điền-MeKong (đơn vị thành viên của Công ty CP Phân bón Bình Điền) và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển sản xuất cà phê hiệu quả, cải thiện chất lượng và giá trị hạt cà phê Việt Nam theo hướng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường. (28/02/2024)

Sửa quy định về tiền lương trong công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. (26/02/2024)

Bảo đảm cung cấp điện mùa khô năm 2024 tại phía nam

Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc bảo đảm an ninh, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, khu vực và bảo đảm cung cấp điện trong trong tháng 3/2024, cũng như trong các tháng mùa khô 2024, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang khẩn trương triển khai phương án cấp điện, vận hành an toàn hệ thống, cũng như tăng cường thực hiện các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện. (23/02/2024)

Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tại Bộ Y tế và 2 tỉnh, thành phố

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 184/QĐ-TTg ngày 20/2/2024 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025. (21/02/2024)

Dồn lực thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7 để hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) yêu cầu các nhà thầu xây thi công liên tục “3 ca, 4 kíp, 24/7”, xuyên lễ cho đến khi hoàn thành các dự án nhằm bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. (20/02/2024)

Nâng hạng thị trường chứng khoán cần sự phối hợp đồng bộ

UBCKNN tin tưởng thị trường chứng khoán sẽ có thêm nhiều bước chuyển tích cực, mạnh mẽ, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. (19/02/2024)

Xem thêm