Sáng ngày 20/5/2022 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị công bố cổng thông tin điện tử của Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL). Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê có lãnh đạo Tổng cục Thống kê; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê. Tham dự trực tuyến Hội nghị có các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 20/5/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1001/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TTDL. Theo đó, Cục TTDL là tổ chức hành chính thuộc Tổng cục Thống kê, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động thu thập dữ liệu thống kê, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), truyền thông trong hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật; bảo đảm kết nối thông suốt hệ thống mạng của Tổng cục Thống kê với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành.

Kể từ khi thành lập, Cục TTDL đã giúp Lãnh đạo Tổng tham mưu, thực hiện triển khai ứng dụng CNTT mạnh mẽ vào công tác thu thập, xử lý điều tra thống kê nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất thông tin thống kê, cung cấp đầy đủ thông tin bảo đảm chất lượng và kịp thời. Hệ thống chế độ báo cáo cũng đã được xây dựng và thực hiện trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, do đặc thù về chức năng nhiệm vụ trong thời gian trước đây nên các phần mềm báo cáo và điều tra hiện nay đang được xây dựng riêng lẻ theo từng nghiệp vụ, dẫn đến người dùng phải quản lý quá nhiều phần mềm khiến công tác chỉ đạo điều hành thu thập thông tin điều tra chưa được quản lý đồng bộ.

Để khắc phục được những tồn tại trên, Cục TTDL đã thực hiện xây dựng một hệ sinh thái phục vụ điều hành tác nghiệp công tác thu thập dữ liệu và quản lý CNTT. Ngày 20/5/2022, Cổng thông tin điện tử này đã chính thức đi vào hoạt động với tên miền datacollection.gso.gov.vn. Cũng tại Hội nghị, Cục TTDL đã giới thiệu đến các đại biểu tham dự các chức năng chính của Cổng thông tin điện tử. Qua đó, cho thấy Cổng thông tin điện tử  cơ bản đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra:

(1) Thống nhất công tác chỉ đạo điều hành thu thập thông tin thống kê từ Trung ương tới địa phương.

(2) Quản lý đồng bộ các ứng dụng/phần mềm điều tra thống kê; gửi nhận chế độ báo cáo thống kê; kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính.

(3) Tạo thuận tiện trong công tác điều tra, giám sát và kiểm tra dữ liệu của các cuộc Tổng điều tra, điều tra trên một môi trường Internet.

(4) Quản lý dữ liệu tập trung và cung cấp công cụ khai thác kết quả các cuộc Tổng điều tra, điều tra đã được công bố.

(5) Quảng bá dịch vụ thống kê và dịch vụ CNTT thống kê.

Toàn cảnh Hội nghị

Tổng cục trưởng đã đánh giá cao tinh thần nỗ lực, phấn đấu vì sự phát triển chung của Ngành của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Cục TTDL. Đồng thời, Tổng cục trưởng cũng đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành thống nhất sử dụng Cổng thông tin điện tử thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành điều tra; thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu thống kê.