Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo bàn giao và tập huấn sử dụng Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số phát triển (WEBGIS). Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự có đại diện công ty Cổ phần Phần mềm PACOM, đơn vị xây dựng và phát triển trang WEBGIS; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK.

Phát biểu khai mạc Hội thảo,  Phó TCT Nguyễn Trung Tiến cho biết kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Việt Nam là nguồn thông tin quý giá, kịp thời được Đảng, Chính Phủ, Bộ, Ban, Ngành và địa phương sử dụng trong việc đánh giá, xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nhằm lan tỏa giá trị thông tin Tổng điều dân số và nhà ở năm 2019, với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), TCTK đã xây dựng thành công Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số phát triển (WEBGIS). Trang thông tin được phát triển và tích hợp trên phần mềm GIS với đầy đủ dữ liệu hành chính được cập nhật thường xuyên nhanh chóng, chính xác. Trang web đã được TCTK và UNFPA phối hợp công bố và bắt đầu khai thác từ ngày 09/01/2022 với nhiều công cụ hiện đại, cập nhật tối đa các xu thế trên thế giới như: Số hóa bản đồ Việt Nam với các các dữ liệu thống kê về dân số thu thập được từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dữ liệu về môi trường và thiên tai và một số dữ liệu thống kê liên quan; Tận dụng dữ liệu GPS của các hộ dân cư thu được từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Việt Nam để hỗ trợ xác định địa bàn điều tra phục vụ các cuộc điều tra chọn mẫu tại hộ dân cư của ngành thống kê (từ bước xác định địa bàn, rà soát địa bàn đến kiểm tra giám sát điều tra).

Việc xây dựng thành công trang WEBGIS là một phần hiện thực hóa mục tiêu trong Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phổ biến thông tin thống kê đến tất cả người dùng tin một cách minh bạch nhất, nhanh nhất, đầy đủ và dễ tiếp cận nhất.

Tại Hội thảo đã diễn ra Lễ ký bàn giao toàn bộ các nội dung liên quan đến quản lý, quản trị trang WEBGIS giữa Vụ Thống kê Dân số và Lao động và Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê. Trong chương trình Hội thảo, đại diện công ty Cổ phần Phần mềm PACOM đã hướng dẫn tập huấn đối với các đơn vị tiếp nhận quản lý hạ tầng kỹ thuật và quản trị nội dung là Cục Thu thập dữ liệu và và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê và Vụ Thống kê tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, TCTK. Thời gian tập huấn đã diễn ra nghiêm túc, đạt kết quả cao với mục tiêu đảm bảo trang WEBGIS trở thành kênh thông tin thống kê hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu thông tin thống kê của người dùng tin trong và ngoài nước.


Video giới thiệu về Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số phát triển: