Sáng 20 tháng 01 năm 2022, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khảo sát mức sống dân cư năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTTTK chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê có lãnh đạo và chuyên viên Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTTTK, đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị liên quan của Tổng cục Thống kê. Tham dự trực tuyến Hội nghị có các điểm cầu tại 63 Cục Thống kê và một số Chi cục Thống kê. Về phía khách mời có Tiến sĩ Frederic Kosmowski, Ban Thường trực về Đánh giá tác động của Tổ chức nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong nông nghiệp quốc tế.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 được thực hiện theo Quyết định số 939/QĐ-TCTK  ngày 30/8/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra KSMS dân cư năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTTTK cho biết, đây là cuộc điều tra được tiến hành hàng năm nhằm thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư; đo lường nghèo và phân hóa giàu nghèo trong cộng đồng dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều. Các thông tin của cuộc khảo sát phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội cấp quốc gia và các địa phương. Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 có một số điểm mới so với các kỳ điều tra trước như:

– Địa bàn khảo sát mức sống dân cư năm 2022 được chọn lặp trong 3 năm 2020, 2021, 2022 trong khi địa bàn khảo sát mức sống dân cư năm 2021 chỉ chọn lặp trong 2 năm: 2020 và 2021;

– Bổ sung các thông tin về Chi tiêu so với năm 2021 (Mục 5 – thực hiện thường xuyên đối với các năm chẵn); thông tin đo lường nghèo đa chiều theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2015 (theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ); thông tin về quản lý canh tác cây lúa và thực hành lấy mẫu lá lúa (Mục 4B Trồng trọt, đây là nội dung lồng ghép của Ban Thường trực về Đánh giá tác động của Tổ chức nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong nông nghiệp quốc tế); bỏ nội dung về trợ giúp xã hội (Mục 8A); lược bỏ một số câu hỏi không cần thiết nhằm giảm thiểu gánh nặng cho đối tượng điều tra và điều tra viên tại các mục: Mục 4 – Việc làm và tiền lương, tiền công; Mục 6 – Thông tin truyền thông; Mục 7 – Nhà ở;

– Thiết kế lại một số câu hỏi đảm bảo thống nhất với các cuộc điều tra của ngành thống kê như câu hỏi về giáo dục;

Tiếp theo chương trình, Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Cục trưởng Cục TTDL giới thiệu về Phương án điều tra KSMS năm 2022.

Các nội dung tập huấn chính của Hội nghị gồm: (1) Rà soát, cập nhật bảng kê; (2) Giới thiệu phiếu hộ; (3) Giới thiệu phiếu xã; (4) Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và quy trình điều tra KSMS 2022; (5) Hướng dẫn sử dụng và thực hành phần mềm CAPI. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận về nghiệp vụ cũng như việc sử dụng các phần mềm.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 01 năm 2022.