Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị công bố Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK và bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong TCTK và một số tổ chức quốc tế. Tham dự trực tuyến tại các điểm cầu có Lãnh đạo và các Trưởng phòng của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Việt Nam đã được tổ chức và thực hiện thành công tốt đẹp. Kết quả của Tổng điều tra là nguồn thông tin vô cùng quý giá, kịp thời được Đảng, Chính Phủ, Bộ, ban, ngành và địa phương sử dụng trong việc đánh giá, lập các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Không những vậy nó còn là nguồn thông tin quý phục vụ cho nhu cầu người dùng tin cả trong và ngoài nước sử dụng và nhận được đánh giá cao.

Để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn dữ liệu này, Tổng cục Thống kê đã xây dựng “Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển” với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) và đóng góp từ Quỹ vì Mục tiêu phát triển bền vững chung của Liên hợp quốc (Joint SDG Fund). Đây là một công cụ số hóa các dữ liệu cập nhật về Tổng điều tra dân số và các chỉ tiêu về kinh tế phát triển được phân tổ theo các đơn vị hành chính. Toàn bộ thông tin liên quan đến các hộ dân cư và nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến người dân được đưa lên bản đồ Việt Nam phục vụ nhu cầu nghiên cứu và xây dựng chính sách về dân số, kinh tế, xã hội dựa trên số liệu đưa theo không gian. Địa chỉ trang thông tin điện tử là https://gis.gso.gov.vn .

Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển được xây dựng với mục tiêu: (1) Số hóa bản đồ Việt Nam với các các dữ liệu thống kê về dân số thu thập được từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dữ liệu về môi trường và thiên tai và một số dữ liệu thống kê liên quan. Các dữ liệu này được số hóa và định vị GPS tạo thành kho dữ liệu, giúp người sử dụng có thể được tra cứu dễ dàng theo phân vùng địa lý, theo các lớp đến cấp hành chính nhỏ nhất gồm bản đồ địa hình, bản đồ hành chính, bản đồ giao thông, bản đồ mặt nước, bản đồ cứu trợ thiên tai, bản đồ cơ sở y tế; (2) Tận dụng dữ liệu GPS của các hộ dân cư thu được từ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 để hỗ trợ xác định địa bàn điều tra phục vụ các cuộc điều tra chọn mẫu tại hộ dân cư của ngành thống kê.

Trang thông tin điện tử là sự khẳng định cam kết không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo của Ngành Thống kê Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng cao trong công tác nghiên cứu, quản lý, chỉ đạo, điều hành, giám sát, đánh giá, xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dựa trên bằng chứng, phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.