Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tính toán các chỉ tiêu thống kê dựa trên hệ thống đăng ký hộ tịch”. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo trực tiếp tại đầu cầu trụ sở TCTK có Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ thuộc cơ quan TCTK. Tham dự trực tuyến có Bà Mine Metitiri, Phó giám đốc chương trình cải thiện hệ thống ghi nhận ung thư, Chương trình Y tế công cộng và Ông Raj Gautam Mitra, Chuyên gia của Tổ chức hệ thống y tế chiến lược thiết yếu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Tổ chức Vital Strategies).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết tại Việt Nam, công tác thống kê dân số trong đó các chỉ tiêu thống kê về nhân khẩu học là một trong những lĩnh vực quan trọng và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính Phủ. Chính phủ Việt Nam coi các chỉ tiêu thống kê nhân khẩu học là bằng chứng quan trọng để đánh giá tác động, lan tỏa các thành tựu của phát triển kinh tế đến đời sống của nhân dân.

Hiện nay, Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, tính toán và công bố các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực dân số. Các thông tin này chủ yếu được thu thập và tính toán dựa vào kết quả các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê hàng năm như: Tổng điều tra dân số và nhà ở, Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ thông tin và việc số hóa các dữ liệu hành chính đang được triển khai mạnh mẽ tại Việt Nam đang trở thành một cơ hội lớn cho Thống kê Việt Nam tiếp cận các thông tin từ nguồn hành chính được số hóa để khai thác và tính toán các chỉ tiêu thống kê nhân khẩu học. Bên cạnh các thuận lợi đang có được thì Thống kê Việt Nam cũng gặp một số vấn đề liên quan đến lý thuyết cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác cơ sở dữ liệu hành chính.

Với sự phối hợp giữa TCTK với Tổ chức Vital Strategies, các chuyên gia quốc tế sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng số liệu từ nguồn hành chính để tính toán các chỉ tiêu thống kê về nhân khẩu học cho các cán bộ thống kê của Việt Nam.

Qua hội nghị này, cơ hội hợp tác giữa Thống kê Việt Nam cùng với các chuyên gia quốc tế sẽ mở ra để cùng làm việc, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nhằm trang bị cho cơ quan Thống kê Việt Nam những kỹ năng và kiến thức để khai thác một cách tốt nhất các dữ liệu hành chính, từ đó giúp cho việc tính toán các chỉ tiêu thống kê về nhân khẩu học đảm bảo được mục tiêu: đầy đủ, chính xác, kịp thời và tin cậy.

Tại Hội thảo, Ông Raj Gautam Mitra, chuyên gia của Tổ chức Vital Strategies đã có bài trình bày trực tuyến về Quy trình xây dựng và phổ biến các báo cáo Thống kê dựa trên hệ thống đăng ký hộ tịch – các tiêu chuẩn và kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. Các nội dung chính của bài trình bày là: Sử dụng cách tiếp cận lấy quy trình làm trung tâm để cải thiện hoặc xây dựng hệ thống báo cáo thống kê dựa trên đăng ký hộ tịch; Đánh giá, phân tích và thiết kế lại hệ thống đăng ký dân sự và thống kê hộ tịch; Sử dụng mô hình quy trình nghiệp vụ thống kê hộ tịch để thiết lập hệ thống thống kê hộ tịch.

Tiếp theo, Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động có bài tham luận trực tiếp tại hội thảo về “Thực trạng, định hướng và giải pháp tính toán các chỉ tiêu thống kê sinh, chết dựa trên cơ sở dữ liệu đăng ký hộ tịch”. Bài tham luận có các nội dung chính sau: (1) Giới thiệu về cơ sở dữ liệu đăng ký hộ tịch của Việt Nam; (2) Cam kết của Việt Nam về xây dựng hệ thống dữ liệu về đăng ký và thống kê hộ tịch; (3) Thực trạng về thống kê hộ tịch ở Việt Nam hiện nay và (4) Đề xuất định hướng và giải pháp.

Cũng trong Hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận về những vấn đề về việc tính toán các chỉ tiêu thống kê dựa trên hệ thống đăng ký hộ tịch.