Sáng ngày 01/10/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO); các đại biểu đến từ các Bộ, ngành; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Thống kê.

Nội dung buổi họp hôm nay nhằm thống nhất danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia liên quan đến các nhóm chỉ tiêu sau: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm;  Nông nghiệp; Giáo dục; Kinh tế số; Trật tự, an toàn xã hội; Bảo vệ môi trường.

Ngày 15/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp về dự án Luật đã có những ý kiến góp ý về danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Ngày 20/9/2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi Công văn số 6303/BKHĐT-TCTK xin ý kiến 9 Bộ, ngành về danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, đồng thời đã trao đổi trực tiếp với các Bộ ngành này và họp các đơn vị liên quan của Tổng cục để hoàn thiện dự thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã nêu việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu trong danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang thay đổi nhanh chóng. Do đó, phải rà soát lại những chỉ tiêu không còn phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế, đồng thời cập nhật những chỉ tiêu mới để có thể phản ánh kịp thời được mọi sự biến động trong nền kinh tế. Ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế là những căn cứ quan trọng để Tổng cục Thống kê hoàn thiện danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Hội thảo đã lấy ý kiến về các chỉ tiêu liên quan đến Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm;  Nông nghiệp; Giáo dục; Kinh tế số; Trật tự, an toàn xã hội; Bảo vệ môi trường. Các Bộ, ngành đã đề xuất các ý kiến về việc giữ nguyên hay sửa đổi tên, bổ sung hoặc loại bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã đánh giá cao kết quả buổi Hội thảo và nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng của việc rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, đồng thời yêu cầu đơn vị chủ trì cần giải trình việc tiếp thu, không tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế nhằm hoàn thiện danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia./.