Sáng 27 tháng 10 năm 2021, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo và chuyên viên Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị liên quan của Tổng cục Thống kê. Tham dự trực tuyến Hội nghị có các điểm cầu tại 63 Cục Thống kê và một số Chi cục Thống kê.

Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021, còn gọi là Điều tra IO năm 2021, thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã nhấn mạnh tầm quan trọng của điều tra IO: (1) Có được hệ số chi phí trung gian năm gốc thay thế cho hệ số chi phí trung gian từ năm 2012 hiện đã không còn phù hợp; (2) Xây dựng bảng IO năm 2019, đại diện cho cấu trúc kinh tế giai đoạn 2015-2019, kiểm định tính chính xác của số liệu GDP theo 3 phương pháp: sản xuất, chi tiêu và thu nhập, phục vụ biên soạn số liệu chính thức GDP quy mô điều chỉnh 2018-2020; là công cụ xây dựng các mô hình phân tích, dự báo.

Tổng cục trưởng cũng cho biết, do một số nguyên nhân khách quan, đồng thời để thực hiện đồng bộ công việc lớn của toàn ngành, Tổng cục Thống kê đã phải thay đổi năm điều tra theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia vào năm 2018 sang năm 2021, thu thập thông tin năm 2019. Cuộc điều tra thu thập thông tin từ các đơn vị điều tra, gồm: Bộ Tài chính; Ngân hàng nhà nước; doanh nghiệp; cơ sở SXKD cá thể; hộ sản xuất NLTS; tổ chức vô vị lợi; và hộ dân cư.

Mục đích của cuộc điều tra là: (1) Lập Bảng cân đối liên ngành năm 2019 theo 178 ngành sản phẩm IO; (2) Biên soạn hệ số chi phí trung gian và các hệ số liên quan khác; (3) Đánh giá sự thay đổi cơ cấu chi phí sản xuất, tích luỹ, tiêu dùng…; (4) Xây dựng các mô hình phục vụ cho công tác phân tích kinh tế vĩ mô.

Cuộc điều tra thu thập một số thông tin chính sau:

+ Thông tin về thu chi ngân sách, thuế, trợ cấp sản xuất của nhà nước;

+ Thông tin về lao động, chi phí, sản phẩm, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, hộ sản xuất nông lâm thủy sản, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng và tổ chức vô vị lợi;

+ Thông tin về tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư.

Tổng cục trưởng cho rằng đây là cuộc điều tra hết sức quan trọng và là một trong những cuộc điều tra khó, phức tạp nhất của ngành Thống kê. Đặc biệt, kỳ điều tra năm 2021 này được tổ chức trong trong bối cảnh cả nước tập trung phòng chống dịch bệnh, càng gây nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Tổng cục trưởng yêu cầu các đại biểu, giảng viên, giám sát viên, điều tra viên tham dự Hội nghị cần tập trung, nghiêm túc truyền đạt, tiếp thu và tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để Hội nghị đạt kết quả cao nhất, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công cuộc điều tra.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 27/10/2021 đến 29/10/2021.