Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) phối hợp với Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) tổ chức Hội thảo quốc tế về Thống kê chính thức với chủ đề “Vai trò của dữ liệu và thống kê giúp hiểu và giảm thiểu nguy cơ: Điều chúng ta học được từ tình huống khủng hoảng, bao gồm đại dịch toàn cầu” từ ngày 31/8 – 02/9/2021 tại Hàn Quốc bằng hình thức trực tuyến. Phái đoàn của Tổng cục thống kê có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng, các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo và đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

Theo chương trình nghị sự dự kiến, Hội nghị tập trung thảo luận về phương pháp tích hợp dữ liệu thống kê và thông tin không gian địa lý để giải quyết rủi ro, khắc phục khủng hoảng dựa trên dữ liệu. Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận vai trò của dữ liệu và thống kê, kinh nghiệm quốc gia, đánh giá tác động của giảm thiểu rủi ro và khủng hoảng đối với hệ thống thống kê và xác định các yêu cầu để quản lý rủi ro tốt hơn trong tương lai.

Ngoài 2 phiên Khai mạc và Bế mạc, Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong 7 phiên chính với các nội dung chủ yếu là: (1) Phiên 1. Vai trò của dữ liệu, Cộng đồng Thống kê và Hệ sinh thái quốc gia: Các khuôn khổ quốc tế, khuyến nghị và Bảng phân loại; (2) Phiên 2. Vai trò của dữ liệu tích hợp trong việc cung cấp thông tin phục vụ quá trình ra quyết định đối với rủi ro thiên tai, khả năng chống chịu và ứng phó; (3) Phiên 3. Kinh nghiệm quốc gia từ đại dịch COVID-19 – Thiết kế các biện pháp giảm thiểu rủi ro, kế hoạch cứu trợ và phục hồi; (4) Phiên 4 – Phần A. Tác động của thảm họa đối với các hoạt động thống kê: Cách thức ứng phó của Hệ thống Thống kê quốc gia, Phần B. Tác động của thảm họa đối với các hoạt động thống kê: Cách thức ứng phó của Hệ thống Thống kê quốc gia; (5) Phiên 5 – Phần A. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi và thích ứng với những thách thức mới: Các giải pháp dữ liệu mới và quan hệ đối tác, Phần B. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi và thích ứng với những thách thức mới: Các giải pháp dữ liệu mới và quan hệ đối tác; (6) Phiên 6. Xây dựng dữ liệu có khả năng chống chịu và các Hệ thống Thống kê: Bài học về ứng phó với khủng hoảng ở hiện tại; (7) Phiên 7. Giải quyết các yêu cầu kỹ thuật mới và tài chính, định hướng tương lai. Đây là những nội dung quan trọng và mang tính thời sự cao trong giai đoạn thế giới đang đối mặt với những diễn biến bất thường như hiện nay.

Nhiều diễn giả đến từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế đã có bài trình bày tại Hội nghị với nhiều chủ đề khác nhau.

Theo lời mời của Ban Tổ chức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bà Nguyễn Thị Hương đã có bài trình bày tại phiên họp thứ 4 – phần A được tổ chức vào ngày 01/9/2021 với chủ đề “Tác động của thảm họa đối với các hoạt động thống kê: Cách thức ứng phó của Hệ thống thống kê quốc gia”. Bài trình bày của Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã đề cập đến nhiều vấn đề có tính chất thời sự đang đặt ra cho các quốc gia trong giai đoạn cả thế giới đang phải chống chọi với đại dịch Covid-19. Các nội dung chính của bài trình bày của Tổng cục trưởng: (1) Tác động của thảm họa đối với hoạt động thống kê, bao gồm cả tác động của thảm họa tới hoạt động thống kê và công tác hỗ trợ thực hiện hoạt động thống kê; (2) Phản ứng của Cơ quan Thống kê quốc gia; (3) Khuyến nghị của Tổng cục Thống kê đối với các tổ chức quốc tế.

Khi thảm họa kéo dài thì các quốc gia trên thế giới cần có sự chuẩn bị về mọi mặt để thích nghi với điều kiện bình thường mới. Thảm họa kết thúc sẽ đặt ra nhiều thử thách cho các quốc gia trong việc phục hồi kinh tế nhanh và bền vững,  tạo dựng nền tảng vững chắc để có thể ứng phó tốt hơn với thảm họa có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. Điều này đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động thống kê của các Cơ quan Thống kê quốc gia. Sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh các Cơ quan Thống kê quốc gia phải đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với số liệu thống kê trong khi nguồn lực liên tục bị cắt giảm, đặc biệt trong thời gian dịch Covid-19 xuất hiện.

Bài trình bày của Tổng cục trưởng đã đề cập đến Định hướng chiến lược hoạt động của Tổng cục Thống kê trong bối cảnh dịch bệnh, thảm họa xuất hiện như sau:

– Tại Việt Nam, Tổng cục Thống kê nhận báo cáo về thảm họa, dịch bệnh từ Tổng cục Phòng chống thiên tai và Bộ Y tế. Để phát huy vai trò là Cơ quan công bố thông tin về mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội quốc gia, đặc biệt là về thảm họa, Tổng cục Thống kê định hướng chiến lược xây dựng khung hợp tác, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả với các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực này để thu thập, phân tích, công bố và phổ biến thông tin đầy đủ hơn. Từ đó, vai trò của Tổng cục Thống kê được nâng cao trong việc sản xuất, phổ biến số liệu thống kê chính thức liên quan đến thảm họa rủi ro, dịch bệnh đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.

– Nhu cầu thông tin về các sự kiện thảm họa của người dùng tin trong nước và quốc tế ngày càng tăng, Tổng cục Thống kê xây dựng khung đánh giá nhu cầu thông tin nói chung, nhu cầu thông tin liên quan đến rủi ro thảm họa dịch bệnh nói riêng; đồng thời cải thiện số liệu thống kê hiện có, phát triển và mở rộng thêm nhiều số liệu thống kê mới; cải tiến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dùng tin.

Kết thúc bài trình bày của mình, Tổng cục trưởng đã đưa ra bốn đề xuất cho các tổ chức quốc tế như sau: (1) Xây dựng và áp dụng các phương pháp thống kê mới; (2) Hỗ trợ đào tạo, xây dựng năng lực về công tác thống kê; (3) Thiết lập một cơ chế hợp tác bền vững giữa các quốc gia, các chuyên gia thống kê, tổ chức quốc tế để phân tích, dự báo, ngăn chặn và giảm thiểu tác hại của thảm họa; (4) Đầu tư phát triển năng lực ứng phó với thảm họa.

Việc tham dự Hội nghị Quốc tế về Thống kê chính thức năm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Thống kê Việt Nam. Với chủ đề “Vai trò của dữ liệu và thống kê giúp hiểu và giảm thiểu nguy cơ: Điều chúng ta học được từ tình huống khủng hoảng, bao gồm đại dịch toàn cầu”, những nội dung được trao đổi tại Hội nghị là nguồn thông tin quý báu để Thống kê Việt Nam hoàn thiện Hệ thống thống kê quốc gia, chủ động ứng phó với tình hình hiện nay khi dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới, thực hiện các chủ trương, đường lối đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần định hướng quá trình xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với các xu hướng phát triển của thế giới.