Sáng ngày 01/7/2021, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2. Ông Hà Minh Hải, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố Hà Nội tới dự và phát biểu chỉ đạo.