Sáng ngày 30/7/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố các quyết định về công tác cán bộ của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, tại đầu cầu trụ sở TCTK có Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ; Phó vụ trưởng Phụ trách Vụ Kế hoạch tài chính. Tham dự trực tuyến có các phó vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; lãnh đạo Nhà xuất bản Thống kê; Cục thống kê Vĩnh Phúc, Cục Thống kê Phú Thọ, Cục Thống kê Ninh Thuận, Cục Thống kê Bình Thuận.
Hội nghị đã công bố Quyết định số 318/QĐ-TCTK về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Đỗ Anh Kiếm, Vụ trưởng Vụ Xã hội và Môi trường; Quyết định số 319/ QĐ-TCTK về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm đối với Ông Đỗ Văn Chiến, Giám đốc Nhà Xuất bản Thống kê.
Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK đã phát biểu tri ân các Ông Đỗ Anh Kiếm và Đỗ Văn Chiến, chúc mừng 2 Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2021.
Cũng tại Hội nghị công bố các Quyết định kiện toàn công tác tổ chức cán bộ: Quyết định số 869/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn Bà Phạm Thị Quỳnh Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; Quyết định số 870/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn Bà Đoàn Thị Hồng Hạnh, Thống kê viên chính Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính; Quyết định số 857/QĐ-TCTK về việc giao Ông Nguyễn Viết Quân, Phó Giám đốc giữ Quyền Giám đốc Nhà Xuất bản Thống kê; Quyết định số 858/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập giữ chức vụ Tổng biên tập Nhà Xuất bản Thống kê.