Chiều ngày 06/7/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 796/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Bá Dũng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Hải Dương từ ngày 01/7/2021. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK; đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sở ngành tỉnh Hải Dương; lãnh đạo Cục thống kê tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Cục thống kê tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo, công chức và người lao động thuộc cơ quan Cục thống kê tỉnh Hải Dương; lãnh đạo Chi cục Thống kê cấp huyện thuộc Cục thống kê tỉnh Hải Dương.

Tổng cục trưởng cũng biểu dương những thành quả đạt được của tập thể lãnh đạo, công chức Cục Thống kê tỉnh Hải Dương trong thời gian qua, chúc mừng ông Phạm Bá Dũng trên cương vị mới, đồng thời nhắc nhở một số nhiệm vụ cụ thể đối với tân Cục trưởng cùng tập thể lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hải Dương. Tổng cục trưởng cũng tin tưởng, với kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Phạm Bá Dũng sẽ tiếp tục phát huy năng lực về quản lý, chỉ đạo điều hành, đặc biệt là tính tiên phong gương mẫu của người thủ trưởng để cùng tập thể lãnh đạo, công chức Cục Thống kê tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Bá Dũng, tân Cục trưởng Cục Thống kê Hải Dương bày tỏ niềm vinh dự và tự hào, đồng thời xin tiếp thu toàn bộ ý kiến trao nhiệm vụ của Tổng cục trưởng và sẽ cụ thể hóa thành những chương trình hành động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình.