Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2021, Tổng cục Thống kê phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Hoạt động “Tư vấn thể chế quốc gia hỗ trợ Tổng cục Thống kê áp dụng phương pháp đo lường MDP quốc gia mới và đẩy nhanh việc công bố số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) để giám sát và ứng phó kịp thời với tình trạng nghèo đang thay đổi nhanh chóng ở Việt Nam (gọi tắt là Hoạt động MDP). Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía UNDP có Ông Jonathan Pincus – Chuyên gia Kinh tế Quốc tế cao cấp; Ông Đoàn Hữu Minh cán bộ chương trình. Về phía Tổng cục Thống kê có lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê tham dự trực tiếp và 7 đầu cầu trực tuyến tại Cục Thống kê Hà Nội, Sơn La, Cần Thơ, Tp Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Phú Yên và Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn UNDP đã đồng hành, hỗ trợ Tổng cục Thống kê trong nhiều năm qua. Ông cho biết Hoạt động MDP đã được bắt đầu thực hiện từ tháng 9/2020. Hoạt động MDP do UNDP hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực của Tổng cục Thống kê trong việc đảm bảo thiết kế và thực hiện VHLSS đáp ứng được các yêu cầu của Chính phủ về giám sát nghèo theo các đo lường và thông số kỹ thuật mới về nghèo đa chiều của quốc gia giai đoạn 2021-2025 và đẩy nhanh quá trình phân tích, công bố các số liệu thống kê nghèo đa chiều một cách kịp thời và dựa trên các phương pháp quốc tế để xây dựng, thực hiện và giám sát hiệu quả nghèo đa chiều cũng như các chính sách và chương trình trợ giúp xã hội.

Hoạt động MDP do Viện Khoa học Thống kê chủ trì thực hiện với sự tham gia của nhóm chuyên gia gồm 11 chuyên gia đến từ các đơn vị của Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đến nay, hầu hết các kết quả đầu ra của Hoạt động MDP đã được hoàn thành và đạt được các mục tiêu đề ra. Trong đó, một cuộc khảo sát thử nghiệm đã được tiến hành với sự tham gia của các Cục Thống kê Hà Nội, Sơn La, Phú Yên và Cần Thơ. Ngày 29/4/2021, Tổng cục Thống kê đã công bố kết quả sơ bộ Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, theo đó các số liệu thống kê nghèo đa chiều đã được công bố một cách kịp thời hơn.

Trong Hội nghị, đại diện nhóm chuyên gia đã trình bày 2 báo cáo liên quan: (1) Báo cáo về nghèo đa chiều Việt Nam giai đoạn 2016-2020 được tính toán và sử dụng bộ số liệu Khảo sát mức sống dân cư theo phương pháp quốc tế với 5 chiều là giáo dục, y tế, nhà ở, điều kiện sống, tiếp cận thông tin tương ứng với 10 chỉ số được khảo sát; kết quả thử nghiệm chuẩn nghèo theo giai đoạn 2021-2025; (2) Báo cáo kết thúc dự án thử nghiệm đo lường nghèo đa chiều ở Việt Nam theo phương pháp mới của quốc tế.

Kết thúc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện dự án và công bố số liệu thống kê về giảm nghèo đa chiều. Đồng thời, đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của UNDP trong thời gian vừa qua và bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của UNDP trong các hoạt động của Tổng cục Thống kê.