Ngày 8/6/2021, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ông Nguyễn Trung Tiến, Tổ trưởng tổ thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê có đại diện Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế Trung ương, giám sát viên được trưng tập tham gia giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và một số đơn vị có liên quan của Tổng cục Thống kê. Tham dự trực tuyến Hội nghị có các điểm cầu tại 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 160 Chi cục Thống kê huyện.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, TCTK đã chủ trì thực hiện Tổng điều tra phiếu doanh nghiệp, phiếu sự nghiệp, phiếu hiệp hội từ ngày 01/3/2021 và thực hiện phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7/2021. Giai đoạn sắp tới, từ ngày 01/7-30/7/2021 điều tra cá thể, tôn giáo được triển khai trên 5,2 triệu cơ sở cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên cả nước. Để hướng dẫn kỹ hơn các nội dung điều tra, công tác ghi phiếu, kiểm tra và giám sát ngay trong quá trình thu thập thông tin và nghiệm thu phiếu, TCTK tổ chức 01 ngày tập huấn về các nội dung này.

Tại Hội nghị, các đại diện của TCTK sẽ trình bày một số nội dung: Các nhiệm vụ Tổng điều tra giai đoạn 2; Hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở SXKD cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

So với tổng điều tra năm 2017 và điều tra cá thể năm 2020, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có một số thay đổi cơ bản đối với cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo: (1) Thay đổi về đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện TĐT: Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ chủ trì thực hiện các công tác chuẩn bị năm 2020, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê chủ trì công tác triển khai thu thập thông tin năm 2021; (2) Thay đổi về các thức đặt câu hỏi; (3) Bổ sung đối tượng điều tra: toàn bộ các cơ sở không có địa điểm kinh doanh cố định được điều tra phiếu toàn bộ; (4) Thay đổi từ việc tiếp cận ngành kinh tế sang ngành sản phẩm.

Với nhiều điểm cải tiến, đổi mới của cuộc TĐT kinh tế năm 2021, Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin tới các đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các nội dung được trình bày tại Hội nghị.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả và đảm bảo phòng chống dịch Covid- 19, Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp./.